Muggsopp lukt

Muggsopp og fukt kan gjøre skade på både hus og helse. Mistenker du fuktproblem og har kjeller, kan du gå ned dit og lukte. Hvis du derimot kjenner lukt av muggsopp i kjelleren, bør du reagere, sier .

Spesialtrente mugghunder kan lukte hvor det er mugg. De kan noen ganger være nyttige til å påvise hvor det er muggsoppsporer i luften uten at en finner kilden. Den fuktige perioden vi har vært inne i over lang ti kan gi fuktskader på bygninger.

Vann fra takrenner siver inn mot bygningen og grunnmur . Kontroller først at det ikke er noe så enkelt som mugg i brødboksen eller i andre lagervarer. Lukt fra muggsopper kommer vanligvis fra muggsopper i vekst og i . Man kan kjenne fuktproblemer eller muggsopp ved lukt – den typiske kjellerlukten. Det er ikke nødvendigvis et faresignal, men et signal om at . Hva gjør jeg hvis jeg oppdager muggsopp i boligen. Vi var blitt immune mot lukta, men hun luktet mugg lang vei, forteller Gina Iversen.

Mistenker man at det er fuktskader i huset på grunn av lukt, . Når vi nå kommer inn i boligen, vil jeg først ta en rask tur rundt i huset for å kunne kjenne eventuell lukt fra muggsopp. Hvis du derimot kjenner lukt av muggsopp i kjelleren, bør du straks kontakte noen som kan gjøre målinger, kartlegge årsaken og sette i gang . Det er flere som har muggsopp, en de som ikke har muggsopp, sier. I så fall bør du huske at ventilasjonen også skal fjerne lukt og annen . Her er noen av de vanligste karakteristiske luktene som kommer ved mugg- og fuktskader: Mugglukt er en skarp lukt som oftest forekommer i . Muggsoppen fjernes ved hjelp av klut og vanlig såpe som er egnet til det materialet som skal vaskes. Muggsopp og fuktproblemer vintersti er ofte bakgrunnen for at du. Det kan være flere årsaker bak dannelse av mugg og soppskader.

Både bakterier og en del muggsopper lukter, og kan gi et pekepinn på om kjelleren har et fuktproblem. Flere studier viser en sammenheng mellom fukt og muggsopp i bygninger. Fukt, mugg og store mengder soppsporer i innestøvet er en av.

Muggsopp er en meget stor gruppe av hurtigvoksende mikroskopiske sopper. Muggsopp kan gi misfarging, lukt eller helseproblemer. Mugg kan vokse på matvarer i og utenfor lukkede beholdere, også i kjøleskap. Kjelleraktig lukt og synlig fukt er gode indikasjoner på muggsopp, men ikke alle .