Nabo trefelling

Ulempen et tre påfører naboen veies alltid opp mot hvilken nytte treet har for eieren. Mange tror at naboloven er til for å felle trær, og mange treeiere har sikkert latt seg overtale til å felle trær når naboen kommer trekkende med denne loven. Mange av oss har naboer, og mange har også et noe anstrengt forhold til sine.

SKYGGEFULLT: Naboen er dømt til å hugge trærne som skaper skyggen. Før var terrassen varm, og det var deilig å sitte der, sier Karen . Noen har et anstrengt forhold til sine nærmeste naboer. Konfliktene kan knytte seg til kostnadsfordeling til vei, bygging av bolig på tomten, støy og trær.

Trær og vekster kan for noen være dekorative og gi ly og hindre innsyn, men for naboen tar de kanskje sola og utsikten og gjør hagen ufruktbar . Jeg fikk omsider naboen til å fjerne sine trær med henvisning til loven, men. Få ting kan så lett skape konflikt i naboforhold som trær – de skygger for solen, grener vokser inn over en annens eiendom osv… Når har en nabo rett til å kreve . Kronprinsparets nærmeste nabo legger seg flat etter å ha ryddet et område for. Da vi snakket med naboen etterpå sa hun at det hadde blitt lyst og fint. Siden vi bor i en kommuniststat så kan, beklagligvis, trefelling på egen .

Flere av dem i størrelsen 10-meter, om ikke mer. Vi vet at disse har vært en kilde til irritasjon fra de . Naboen anførte videre at de var blitt enige om hvilke trær som kunne kuttes. I ettertid hadde han sendt hyttelederen to e-poster vedrørende trefellingen, men . Man kan altså gi opp å bli enig med naboen, kontakte advokat og sende.

VIL HA ERSTATNING: Naboene Ingeborg Goplen og Eivind Eckholdt krever erstatning opp til millioner . Rettsforholdet mellom naboer er regulert av naboloven – lov om rettshøve mellom grannar av 16. Få ting synes å kunne skape så mye ubehag mellom naboer som røtter og grener som kommer inn fra naboens eiendom, eller trær og busker . Trær er problematisk, fordi det for den ene naboen kan dreie seg om et tre som sperrer for. Kronprinsparet vil ikke forfølge fellingen av trær som naboen gjorde på deres eiendom.

Hagen på Jong i Bærum var nedgrod og trær farlig høye. Nå er naboen som fikk lov til å felle noen av dem likevel dømt.