Oljefyring 2020

Selv om formuleringen av forbudet lar vente på seg, er det ingen ting som tyder på at det varslede forbudet mot fossil oljefyring i 20ikke blir noe av. Regjeringen foreslår å forby bruk av fossil olje til oppvarming av bygninger fra 2020. Hensikten med et slikt forbud er å redusere .

Kristi Grønvold Bache og Edda Stang har kastet ut oljefyren og erstattet den med jordvarme. Klimaminister Vidar Helgesen regner med en stor . Miljødirektoratets forslag til forskrift om forbud mot oljefyring innebærer at det fra 20blir forbudt å bruke fossil olje og parafin til oppvarming av . Her får du informasjon om hvorfor du bør kvitte deg med oljekjelen, hvordan du kan gjøre det og hva som kan erstatte det oljefyrte . Både oljefyren og oljetanken skal bort innen 202 men hvordan gjør du det? Miljødirektoratet vil ha et forbud mot oljefyring fra 1. Innen 20skal alle som har oljefyr ha byttet ut denne med alternativ energikilde – vær smart velg luft til vann varmepumpe!

Det kan bli kaldt i husene for de som er avhengig av fyringsolje i 2020. Dersom det er gravd ned en oljetank på eiendommen din, har du ansvar for at den er i forsvarlig stand. Når du bytter fra oljefyring til varmepumpe vil du til mindre lokal. Fra 20er det ikke lengre lov å bruke fossil olje eller parafin til oppvarming av boliger i Norge. Det ble bestemt i klimaforliket som ble vedtatt den 7. Regjeringen har i dag sendt forslag om forbud mot fossil oljefyring fra 1. Bakgrunnen for forslaget er klimaforliket fra 20hvor Stortinget . I klimaforliket fra juni 20er politikere fra partier på Stortinget enige om at oljefyring skal forbys fra 2020.

Dette en ambisiøs plan som krever mye av både . For å konvertere fra fossil oljefyring til fjernvarme les her. Naturvernforbundet samlet informasjon for husstandene som innen 20må bytte fra oljefyring til miljøvennlige alternativer. Klimaforliket i 20omfattet blant annet forbud mot fyring med fossilt brensel.

Dette blir ofte tolket slik at oljefyring og oljefyrte anlegg blir . Det hersker en del forvirring rundt fremtiden for oljefyring i Norge. Vi vil derfor forsøke å bidra med noen avklaringer. Selv om formuleringen av forbudet lar vente på seg, er det ingen ting som tyder på at det varslede forbudet mot fossil oljefyring i 20ikke blir . Når sendes forbudet mot fossil oljefyring på høring?