Oscillerende definisjon

Betydningen av oscillerende: Det svinger; vibrerende; svingende. Oscillerende motor, en dampmaskin der sylinderen oscillerer på tapper i stedet for å bli p. To swing back and forth with a steady, uninterrupted rhythm.

To waver, as between conflicting opinions or . Oscillerende motor, en dampmaskin der sylinderen oscillerer på tapper i . Hablaa Norsk-Engelsk oversetteren gir deg betydningen av oscillerende på Engelsk.

Oversettelse og definisjon av ”oscillerende”, Norsk-Engelsk Ordbok. En hertz er definert som en svingning (eller hendelse) per sekund. Lyd er oscillerende lufttrykk (mellom høyt og lavt trykk). OK, Oscillerende Klystron, OK står for Oscillerende Klystron. Definisjon av normal og tangentialspenninger (kraft pr arealenhet).

Morison formel ved bølgepåkjenning og annen oscillerende strøm. Oversettelsen av ordet oscillerende mellom norsk, engelsk, spansk og svensk.

Med andre or defineres kurven av en oscillerende linjesegment som kan krøll på hver ende. Graden av svinging og curl, avhenger av hvilke . Oscillerende høytrykks bue – for effektiv rengjøring av kjøretøy. Høyde på nivåene defineres etter kunden sitt ønske, og type kjøretøy som skal vaskes.

I en slik situasjon kan vi definere en kvalitets- faktor Q som . Oscillerende verktøy er det raskest voksende segmentet av elektroverktøy. Svingende eller oscillerende dipol vil si en dipol som periodisk skifter størrelse eller retning. Den vil da sende ut elektromagnetiske bølger eller . Du kan også legge til en definisjon av elektromagnetisk stråling selv. Alle typer stråling som består av bølger av oscillerende elektriske og magnetiske felter.

Med andre or er den kurve definert av en oscillerende linjesegment som kan krølle i hver ende. Graden av vibrasjons-og bøy avhenger av hvilke variabler . KOLS-pasienter; PEP, oscillerende PEP, aktiv syklus og autogen . Definisjon: Rytmisk, ikke viljestyrt, oscillerende bevegelse av en kroppsdel. Lær mer om engelsk ord: oscillates, inkludert definisjonen, synonymer,. Swing) swing; Vibrasjon; Objekt oscillerende; (Opinion) riste; WebOscillatorer .