Påbygg tilbygg

Reglene for mindre tilbygg er endret fra og med 1. Et tilbygg vil, i motsetning til et påbygg, føre til en utvidelse av det bebygde . Informasjon til tiltakshaver og søker – Tilbygg til bolig.

Både tilbygg og påbygg fører vanligvis til økning av bruksarealet (BRA). Mange tror at tilbygg og påbygg er det samme. Tilbygg: er en utvidelse som normalt medfører en økning av husets grunnflate, . Med påbygg, tilbygg og kjeller eller underbygg mener vi utvidelser av bygningen oppover, bortover eller nedover.

Påbygg er en ny bygningsdel som plasseres . Slik går du frem hvis du vil bygge tilbygg til huset. PÅBYGG: En utvidelse av huset uten at grunnflaten blir økt – for eksempel ved at du bygger . Vi har lang erfaring med tilbygg/påbygg til de fleste type bygg. Vi tar gjerne på oss hele jobben, men tilpasser prosjektet dersom du ønsker å . Stilbygg Kongsberg AS har gjennomført et stort antall prosjekter med tilbygg og påbygg.

Vår erfaring og kompetanse kommer best til nytte når vi blir tatt med i . Jeg har fylt ut en byggesøknad for min fremtidge påbygg,men en forståsegpåer i familien hevder at dette i realiteten er et tilbygg.

Gå til Hva er forskjellen på et tilbygg og et påbygg – Tilbygg kan du søke om selv dersom tilbygget er under m². Med påbygg, tilbygg og kjeller mener vi utvidelser av bygningen oppover, bortover eller nedover. I forbindelse med oppføring av tilbygg eller påbygg kan det også være aktuelt med endringer av tilbygg-corner fasaden eller endringer innvendig. For påbygg og større tilbygg må du ta kontakt med et profesjonelt foretak som kan stå ansvarlig for søkna prosjektering og utførelse. Tilbygg og påbygg er alltid søknadspliktig i medhold av byggeforskriften for Longyearbyen § 2-(bfL ) jf lov om . Vi hjelper deg med påbygg, tilbygg og ombygging av hus.

Spør oss om rå drøft dine planer og ideer. Har du behov for mer plass og ønsker et tilbygg eller påbygg til din bolig? I TotalRenovering har vi dyktige fagfolk som kan hjelpe deg i hele byggeprosessen fra . Et tilbygg vil føre til en utvidelse av det bebygde arealet (BYA). Tiltakshaver kan selv stå ansvarlig for et tilbygg fra – m jf SAK§ 3-1.

Påbygg, underbygg og tilbygg over m² er søknadspliktig etter pbl. Det er søknad som krever ansvarlig søker.