Periodisk kontroll av kjøretøy

Det er ditt ansvar å sørge for at bilen din er EU-kontrollert i tide. Målet med EU-kontrollen, eller periodisk kjøretøykontroll (PKK), er å gi en tryggere og mer . EU-kontroll/KontrollfristBufretLignendeEU-kontroll.

Forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy (Lovdata) . Kjøretøyer registrert for personer eller flere, samt taxier og ambulanser skal på EU-kontroll tidligst måneder etter førstegangsregistrering. Med periodisk kontroll av kjøretøy forstås i denne forskriften kontroll av kjøretøy som nevnt i § første led til tidspunkt og i kontrollintervall som . Vedlegg til forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy av 13.

Ved senere kontroll av kjøretøyet og hvis det klimamessig er mulig skal kontrollpunktet . I Norge må periodisk kjøretøykontroll (PKK) gjøres hvert annet år på biler opp til og med 5kg totalvekt fra fjerde år etter at bilen første gang ble registrert. Litt lenger ned på siden kan du skrive inn registreringsnummeret på bilen din, og du vil få datoen for siste godkjenning og dato . Inntil nå har du fått en påminnelse om den periodiske kjøretøykontrollen i forbindelse med utsendelser av oblatene. For å kunne søke om en utsettelse av EU-kontrollen, krever Forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy at eieren av bilen har spesielle grunner . Periodisk kontroll av personbiler (EU-kontroll). I motsatt fall vil kjøretøyet bli begjært avskiltet.

Etter at den nye EU-kontrollen med flere sjekkpunkter startet i sommer, har antall biler som blir underkjent i kontrollen økt med prosent. Sjekk når det er din tur og hva EU-kontoll innebærer.

Nye regler fører til at over halvpartene av bilene må til etterkontroll etter at de har gjennomgått periodisk kjøretøykontroll. Periodisk kjøretøykontroll (EU-kontroll) har til hensikt å gi en tryggere og mer miljøvennlig bilpark. Personbiler skal kontrolleres første gang i det . Ny kontrollinstruks og nytt PKK- og verkstedregister trer i kraft 8. Nye kurs i periodisk kontroll av kjøretøy er klare for . Norge har ingen forpliktelse til å utføre “EU-kontroll” på utenlandske kjøretøy som oppholder seg i Norge, men som ikke er registrert her.

Vegdirektoratet har gjort forskriftsendringer slik at bevaringsverdige kjøretøy med bruksbegrensninger som er år eller eldre får lengre . Forskrift om endring i forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy.