Radon grenseverdier

Alle bygninger bør ha så lave radonnivåer som mulig og innenfor anbefalte grenseverdier: Tiltaksgrense på 1Bq/m3; Så lave nivåer som . Statens strålevern har i 20vedtatt å endre sine anbefalinger for radon. Bq/msom tidligere ble brukt som en grenseverdi.

Når det gjelder andre bygninger, anbefaler Statens strålevern at de skal ha så lave radonnivåer som praktisk mulig og innenfor anbefalte grenseverdier. Statens strålevern har i 20vedtatt å endre sine anbefalinger for radon:. SVERIGE: Grenseverdien for radon i boliger, skoler og barnehager innskjerpes nå betydelig i Sverige.

OPP FRA BAKKEN: Radon kommer som regel opp fra bakken og kan så.

Anbefalt grenseverdi for radonkonsentrasjon i oppholdsrom er av . Her finner du svar på grenseverdier, våre anbefalinger, tips og råd for å hjelpe deg til å forstå dine måleresultater og hva du kan gjøre videre . Kilden for radon er radium og en konsentrasjon under 1Bq/kg vil vanligvis gi en midlere radonkonsentrasjon i inneluften som er mindre enn .

I Norge er det mange bygninger som har høyt innhold av radon i inneluft. En ny strålevernforskrift trådte i kraft 1. Radon på arbeidsplasser og i arbeidslokaler i Norge. Om tilsyn med helsemessige forhold ved utleie av boliger og om tiltaks- og grenseverdier for radon i utleieboliger, barnehager og skoler. Vi tilbyr kartlegging og måling av radon, samt bistand til valg av og. Strålevernet endret sine anbefalinger i 20og grenseverdiene for radon i innemiljø har også blitt senket.

Statens strålevern vurderer fortløpende grenseverdier for mulige helseskader for. Radon i utleieboliger Dersom du leier ut en eller flere boliger har du plikt til å . Måling av radon; Tiltak mot høye radonverdier i bolig; Radon i utleieboliger; Lover og regler. Fra 20gjelder tiltaks- og grenseverdier for radon i utleieboliger, barnehager og skoler. Rundskrivet omtaler særlig tilsynet med dette.

Radon er en medvirkende årsak til at cirka 3nordmenn dør av lungekreft hvert år. De fleste dødsfallene skyldes en kombinasjon av daglig røyking og . Nyttige Lenker Publikasjoner Radon er en usynlig og luktfri gass, som. I forskriften innføres det bindende grenseverdier for radon i utleieboliger, barnehager og skoler. Tiltaksgrensen er på 1Bq/mog maksimumsgrensen på 200 . Radon er en usynlig og luktfri gass som dannes naturlig i berggrunnen. Det er innført forskriftsfestede grenseverdier for radon i skoler, . Alle bygninger bør ha så lave radonnivåer som mulig og innenfor anbefalte grenseverdier: Tiltaksgrense på 1Bq/m3 . I 20ble anbefalte grenseverdier for radon i inneluft senket i tråd med anbefalinger fra Verdens . Radon er en usynlig og luktfri gass som dannes kontinuerlig i jorda.

Utendørs vil radonnivåene normalt være lave og helsefaren oppstår først . Strålevernforskriften gir bindende grenseverdier for radon i utleieboliger, barnehager og skoler. Når uran henfaller, dannes nye radioaktive stoffer, deriblant radium og radon. Radon er en radioaktiv edelgass som avgis fra flere relativt vanlige bergarter i.