Radon ventilasjon

Med miniventilasjon kan du enkelt redusere mengden radon hurtig! Radonnivået bør være så lavt som praktisk mulig og alltid under 2Bq/m 3. Ved tiltak som passiv ventilasjon av byggegrunnen bør disse lett .

Har du fått påvist radon er det to ting som er viktig. Alle nye hus skal bygges med sikkerhet mot inntrengning av radon. God ventilasjon i bygningen er viktig for å fortynne radongass som . Radon er en radioaktiv edelgass som finnes naturlig i berggrunnen.

Airstar minivent og Alfa Quiet er noe av det vi kan tilby mot radon. Vifter for radonsug – Sporfilmer – Ventilasjon – Minivent – Radonmålere – Sporfilm . For best effekt mot radon bør minst to aggregater monteres og driftes i. I boliger med balansert ventilasjon så kan dette holde radonverdiene på et lavt nivå. Vihar godkjenning innenfor fagfeltet radon og tiltak mot radon i bygninger.

Er det sånn at radon er et ikkeproblem når man har balansert ventilasjon? Jeg bor i et område med kun sand/leire i grunnen. Som tiltak mot radongass anbefales radonavtrekk under grunnen, i tillegg til balansert ventilasjon.

Ventilasjon og radonverdier Bildet: En enkel kontroll av mulige luftlekkasjepunkter viser hvor det er fare for at radon trenger inn i bygningen.

Tiltak mot radon har vist seg å ha god effekt. Forbedring av ventilasjon av inneluften på en riktig måte vil også kunne hjelpe til å redusere radonnivået. Dersom radonnivået i bygningen overstiger 2Bq/m3 . Renser luft, fjerner radongass og gjenvinner varme.

Radon er en stråling som oppstår når uran og radium under bakken brytes ned. Men ved å bygge løsningen i krypkjeller kan ventiler normalt ventilere bort . Det beste rådet for å holde mengden av forurensninger i inneluften nede er å benytte god mekanisk ventilasjon. Myndighetene har satt grenser for hvor mye radon det maksimalt får være innendørs før tiltak må gjøres. Lossnay VL 100U5E Balansert mini ventilasjon som du kan montere selv på ca 1-2. Radon er stråling som hovedsakelig oppstår når uran og radium i jorden brytes ned.

Luft fra porøs jord er en betydelig kilde til radon i inneluften i Norge. Minimaliserer fukt i våtrom og konstruksjon; Reduserer faren for Radon gass konsentrasjon i boligen.