Radongass måling

Strålevernet anbefaler alle å måle radon i hjemmet sitt. For boliger som leies ut, er det gitt grenser for radonnivået i strålevernforskriften.

Bolig › Slik måler du radonBufretLignende21. Radongass er ikke synlig og du kan heller ikke lukte den. Bruk av sporfilm kan avsløre om du bor i en radonfelle.

Målinger av radon og rådgivning om radontiltak og forebygging i eksisterende og nybygg. Det tryggeste utstyr for måling av radongass i boliger og andre bygg over lang tid. Lukket CR-sporfilm til måling av radonkonsentrasjon i inneluft over periode fra 20. Radonlab foretar undersøkelser i byggegrunn med hensyn på radon. Du må først bestemme hvor mange radonmålere (sporfilmer) du trenger.

Dette avhenger av hvor mange viktige oppholdsrom du . Alle som leier ut bolig må nå måle radon, og dersom målingene viser for høye nivåer har utleier selv ansvaret for å utbedre dette. Radon er en usynlig og luktfri gass, som finnes i varierende mengde i all stein. Statens strålevern anbefaler også at du foretar en ny måling, . Allerede innen timer får du en indikasjon på radonnivået. Her finner du de vanligste spørsmålene om radon og radonmåling.

Måling av radon i boliger anbefales utført med CR –sporfilm. Det er den klare anbefalingen fra Statens Strålevern. Det tar to måneder, og så fort det blir mildere, ryker . Askim kommune anbefaler alle å foreta måling av radon, men ikke la deg lure til å betale tusenvis av kroner for en radonmåling i huset. Norsk radonkontroll er en Norsk virksomhet som måler, befarer og utbedrer radon. Vi utfører alt i fra enkle konsultasjoner til vareleveranser og utbedringer . Radon får etter vår oppfatning altfor lite oppmerksomhet, skriver Karlsen til.

Firmaet han driver, har spesialisert seg på blant annet måling av . Hva er radon, hvordan måler du radonnivået og hvilke tiltak bør du ta om nivået i din bolig er for høyt? I flere tidligere undersøkelser av radon i bygninger i kommunen er det. For informasjon om måling av radon i bolig, se Statens strålevern sine . Det er når radongassen siver inn i bygninger hvor den opphopes og konsentreres i. Radonkonsentrasjonen i en bygning kan bare fastslås ved målinger. Radon er et radioaktivt grunnstoff med kjemisk symbol Rn og atomnummer 86. Måling av radon kan gjøres med en digital radonmåler.

Etter det helsetjenesten kjenner til har det fram til nå vært påvist få . Radongass kan gi lungekreft, selv om risikoen for å bli syk er svært liten hos mennesker som aldri har . Radon på arbeidsplasser og i arbeidslokaler i Norge. Statens stråleverns nettsider gir informasjon om radon og om måling av . Den såkalte sporfilmmetoden er en måling som pågår over minimum dager og gir deg presise gjennomsnittsmålinger. Radon er ein usynleg og luktfri edelgass som blir danna ved nedbryting av grunnstoffet radium. Asker har en geologi som gjør at det lokalt kan oppstå forhøyede verdier av radon i bygg. Det bør tas hensyn til dette ved oppføring av nye bygg . Radongass er en usynlig og luktfri radioaktiv edelgass som er lettere enn luft.

Hvorfor anbefales det å måle radongass om vinteren? For å finne ut om du har radon i huset, må du gjøre målinger med eget måleutstyr. Brannvesenet Sør-Rogaland IKS har inngått et samarbeid . Radon er en usynlig og luktfri edelgass som dannes ved nedbryting av grunnstoffet radium. Høye konsentrasjoner av radon innendørs kan være en .