Radongass tiltak

Har du målt radonnivåer over 1Bq/m i boligen din, bør du gjøre tiltak for å redusere nivået. Radonnivået bør være så lavt som praktisk . Statens Strålevern oppfordrer alle til å måle radonnivåene i boligen.

Tiltak mot for høye verdier kan gjøres enkelt og rimelig, men ha stor . I eksisterende hus kan enkle tiltak i mange tilfeller redusere konsentrasjonen av radon. Bildet viser radonmembran av polyetylen lagt på en . Fakta om radongass, radonproblem og helserisiko. Innånding av luft med mye radongass er påvist helsefarlig. Slike målinger foretas i forbindelse med testing av tiltak mot radon, men kan ikke erstatte . Tiltak mot radon har vist seg å ha god effekt.

Les hva du kan gjøre for å redusere radonkonsentrasjonen i boligen din. For å kunne velge riktig grad av sikring med passende membran bør man først foreta byggegrunnsundersøkelse med hensyn på radon. I mange tilfeller er det enkle tiltak som skal til for å redusere konsentrasjonen av radon i eksisterende bygninger.

Men dersom det ikke hjelper med noen enkle . Nedenfor ligger ulike tiltak som benyttes i forbindelse med radonsanitering. Produkter for radonsikring og tiltak mot radon.

Radonsug er antagelig det mest anvendte radontiltak. Under rette forutsetninger og rikitg dimensjonert kan . Du kan ikke se om boligen din eller området er utsatt for radongass. Den anbefalte grensen for tiltak er om man måler konsentrasjoner på . Har du fått påvist radon er det to ting som er viktig. Det å fastslå riktig tiltak og det å komme i gang på et tidlig tidspunkt. Dette fordi radon er svært helseskadelig.

Vihar godkjenning innenfor fagfeltet radon og tiltak mot radon i bygninger. Før en eventuell befaring, bør det ha vært . Radon er en medvirkende årsak til at cirka 3nordmenn dør av lungekreft hvert. Isotopen 222Rn (radon-222) er den tyngste av alle gasser med.

Sporfilmmetoden er den eneste som er godkjent som grunnlag for tiltak. Radon 2kan hjelpe deg med forslag og beskrivelser på aktuelle tiltak som kan redusere konsentrasjonen av radon i din bygning. Hva er radon, hvordan måler du radonnivået og hvilke tiltak bør du ta om nivået i din bolig er for høyt?

Verdens helseorganisasjon (WHO) fastslår nå at radongass er den største. Ved rundt 1Bq/manbefales enkle tiltak og ved 2Bq/meller mer skal det . Radonkjeden er landets ledende leverandør av radonmåling og tiltak mot radon. Vi har profesjonelle håndverkere klare til å ta oppdrag – over hele landet!

Radon er ein usynleg og luktfri edelgass som blir danna ved nedbryting av grunnstoffet radium.