Radonmåling grenseverdier

Alle bygninger bør ha så lave radonnivåer som mulig og innenfor anbefalte grenseverdier: Tiltaksgrense på 1Bq/m3 . Risikoøkningen bestemmes av hvor lang tid man utsettes for radon og av hvor. Statens strålevern har i 20vedtatt å endre sine anbefalinger for radon.

Bq/msom tidligere ble brukt som en grenseverdi. Statens strålevern har i 20vedtatt å endre sine anbefalinger for radon: Strålevernets anbefalinger for radon. SVERIGE: Grenseverdien for radon i boliger, skoler og barnehager innskjerpes nå betydelig i Sverige.

I Norge er det mange bygninger som har høyt innhold av radon i inneluft.

En ny strålevernforskrift trådte i kraft 1. OPP FRA BAKKEN: Radon kommer som regel opp fra bakken og kan så. Anbefalt grenseverdi for radonkonsentrasjon i oppholdsrom er av .

Radon er en radioaktiv edelgass uten farge, lukt eller smak. Alle bygninger bør ha så lave radonnivåer som mulig og innenfor anbefalte grenseverdier:. Nyttige Lenker Publikasjoner Radon er en usynlig og luktfri gass, som. Målestandardise- ring for radon i ulike typer bygninger er en viktig del av implementeringsarbei-.

Radon i inneluft øker risikoen for lungekreft. Sørfold kommune anbefaler at alle som ikke har sjekket boligen sin for radon, gjennomfører målinger. Anbefalte grenseverdier for radon fra Statens strålevern.

Vi tilbyr kartlegging og måling av radon, samt bistand til valg av og. Radon er en usynlig og luktfri gass som dannes naturlig i berggrunnen. Det er innført forskriftsfestede grenseverdier for radon i skoler, . Eksponering for radon skjer ikke bare på arbeidsplasser.

Grenseverdiene er bindende og må overholdes innen 1. I forskriften innføres det bindende grenseverdier for radon i utleieboliger, barnehager og skoler. Tiltaksgrensen er på 1Bq/mog maksimumsgrensen på 200 . Nivåene skal uansett ikke overstige grenseverdien på 2Bq/m3. Dersom du har gjennomført tiltak for å redusere radon i boligen, må du gjennomføre ny måling .