Radonmåling utleie

Strålevernforskriften stiller krav til radonnivået i utleieboliger. Bare en radonmåling kan avsløre om en utleiebolig har et radonproblem. Har du ikke målt radon og gjort utbedringer innen 1.

Utleier må sørge for å få utført en radonmåling. Kravet til radonmåling gjelder også for leieforhold som ble inngått før 1. Alle som leier ut bolig må nå måle radon, og dersom målingene viser for høye nivåer har utleier selv ansvaret for å utbedre dette. Hus Bolig har tidligere skrevet flere artikler om radon i norske boliger.

Leier du ut, eller har planer om å leie ut bolig? Det har kommet nye regler om radonmåling av utleieboliger. Radonmålere for digital radonmåling, radonlogging og radontest.

Enkel digital radonmåler som viser radonkonsentrasjon i display. Radontjenesten anbefaler sporfilm for radonmåling over tid til de som har utleiebolig, vanlig enebolig eller bor i leilighet. Vi oppfordrer dem som leier hos private om å etterspørre radonmålinger hos utleier. Hvis det ikke er gjort og utleier heller ikke har til hensikt å . Krav om måling av radon i utleieboliger fra 2014.

Huseier må fortsatt dokumentere radonnivåer under grenseverdien.

Før jul kom en pressemelding fra regjeringen etter høring av forslag til . Radon på arbeidsplasser og i arbeidslokaler i Norge. Arbeidstilsynet rette krav direkte til utleier av bygget etter . Norge er et av områdene i verden med størst forekomst av radon. Radongass finner vei inn i hus via sprekker i berggrunnen, grunnvann, . I følge Verdens helseorganisasjon (WHO) er radon den viktigste. Utleier har ansvar for at utleieboligen oppfyller krav, og leietaker bør . Det er utleier som skal sjekke om radonforekomsten ligger innenfor forskriftsmessig nivå.

Konsentrasjoner av radon over tillatt niva krever at det . Tromsø kommune sitt offisielle nettste med informasjon om kommunale tjenester. Strålevernforskriftens krav til radonnivåer i utleieboliger trår i kraft 1. Leier du ut bolig, må du kunne dokumentere at radonnivået er forsvarlig eller iverksette tiltak. Statens strålevern har laget en prosedyre for radonmåling i skoler og. For private boliger (ikke utleie) er dette anbefalinger og ikke lovkrav. Les Statens stråleverns informasjon om krav til radon i utleieboliger her.

Dersom målingene viser for høye nivåer i en utleiebolig, har utleier ansvaret for å . I flere tidligere undersøkelser av radon i bygninger i kommunen er det. Grunnforhold i Trondheim; Radon – krav til dokumentasjon ved utleie . Radon er en usynlig og luktfri edelgass, som hvert år tar livet av rundt 300. Dersom målingene viser for høye nivåer, har utleier ansvaret for å utbedre dette.

Radon og radongass – den usynlige, luktfrie og skadelige edelgassen. Spesielle regler – utleie, skole, barnehage og institusjoner. For høyt nivå av radon i inneluften gir økt risiko for lungekreft. Ved utplassering av et brukervennlig måleapparat starter registering av radioaktiviteten i inneluften etter bare ett . For private som driver med salg og utleie av boliger og leiligheter kan dette få . Tjenester: Snekker, Maler, Tømrer, Taktekker, Gulvlegging, Rengjøring, Vindusvask, Radonmåling, Utleiemegler, Drenering, Liftutleie, Snømåking, Stillas, Utleie .