Radonmåling

Strålevernforskriften stiller krav til radonnivået i utleieboliger. Bare en radonmåling kan avsløre om en utleiebolig har et radonproblem. Ta kontakt med et firma som selger radonmålinger.

Statens strålevern selger ikke radonmålinger. Radonmåling foretas i luft, jordgass og drikkevann, sporfilm. Salg av instrumenter for radontest og kalibrering av radonmålere.

Det er mange firmaer som tilbyr radonmåling, men pass på at målingen blir korrekt utført.

Vi er en av Norges største aktører og gjennomfører over 0målinger og utbedringer i året. Miljøretta helsevern Hallingdal (interkommunalt samarbeid i Hallingdal) tilbyr også i år rimelege sporfilmar for radonmåling via . Hvert år dør rundt 3nordmenn av lungekreft forårsaket av den radioaktive gassen radon. Likevel sier to av tre at de ikke har planer om å . Statens strålevern oppfordrer derfor til radonmåling i alle typer bygninger der mennesker oppholder seg, som boliger, barnehager, skoler, arbeidslokaler osv. Radonkjeden er landets ledende leverandør av radonmåling og tiltak mot radon.

Vi har profesjonelle håndverkere klare til å ta oppdrag – over hele landet! Alle bygninger bør radonmåles regelmessig og alltid etter ombygninger. Radonkonsentrasjonen er mest stabil i vinterhalvåret.

Det er vanlig å bruke sporfilm til langtidsmåling over minimum måneder. Radonmåling bør helst utføres i vinterhalvåret, fra oktober til april, evt. Radonmålere for digital radonmåling, radonlogging og radontest. Enkel digital radonmåler som viser radonkonsentrasjon i display.

Gjøvikregionen helse- og miljøtilsyn tilbyr i samarbeid med firmaet Radonlab rimelige radonmålinger. Radonkontroll, radonmålinger og utbedringer. Vi måler radonforekomster i bygg med sporfilm og elektroniske målere. Vi anbefaler alle til å ta radonmålinger i eget hus. Målepakke fra Radonor inneholder alt som er nødvendig for å utføre en . For dager siden – Forekomster av radon er ikke uvanlig her på Hedmarken, og mange ønsker å måle forekomsten i sin bolig.

Publisert av: Thomas Bore Olsen Kommunikasjonsavdelingen; Publisert: 09. For høyt nivå av radon i inneluften gir økt risiko for lungekreft. Vi anbefaler derfor at du måler radonnivået i boligen din. Sandnes kommune oppfordrer alle huseiere til å foreta en radonmåling.

Statens strålevern rådar alle å måle radon i heimen sin. Har du ein utleigebusta er det krav om radonmåling. Trondheim kommune tilbyr nå gjennom samarbeid med firmaet Radonlab AS radonmåling til innbyggere i Trondheim.

Miljørettet helsevern i Gjøvikregionen tilbyr nå gjennom samarbeid med Radonlab rimelig radonmåling til innbyggere i Gjøvikregionen. Kommunen samarbeider med Radonassistanse AS om radonmålinger i boliger. Samarbeidet går ut på at innbyggerne får reduserte priser, . Kommunen har ikke kapasitet til å bistå innbyggerne med radonmålinger, men anbefaler alle å foreta målinger selv.

Radonmåling – endra tilråding/nytt regelverk. Statens strålevern har endra sine tilrådingar for radon. Dei har og skjerpa krava for tillate radonnivå i inneluft i . Alle boligeiere som har bruksareal nær bakkeplan anbefales av Strålevernet å foreta en radonmåling i vinterhalvåret.

Det er lovpålagt med radonmåling for arbeidsplass og utleiebolig samt skoler og barnehager. Når man måler skal man sjekke i minst to oppholdsrom i boligen, . Statens strålevern gir nyttig informasjon om radon, radonmåling, helserisiko og tiltak .