Rettigheter som lærling

Som lærling er du i to år i en mellomsituasjon – du er både under opplæring og arbeidstaker. Det betyr også at du har to sett med rettigheter: Rettigheter etter . Som lærling har du rettigheter og plikter etter både Opplæringsloven og etter Arbeidsmiljøloven.

Du er vanlig arbeidstaker, men har også krav på opplæring . Som lærling er du under opplæring samtidig som du er arbeidstaker. Du har derfor rettigheter knyttet til både opplæringsloven og arbeidsmiljøloven. Som lærling skal du delta aktivt i både opplæring og verdiskapingen i lærebedriften.

Du har rett til å få den opplæringen som læreplanen fastsetter, m. Du skal ha høy terskel for ikke å møte på jobb. Er det ikke mulig å komme på jobb – ringer du og gir . Vis initiativ og delta aktivt for å nå målene i læreplanen! Som lærling må du stå litt på for å få fullt utbytte av din egen læretid.

Hovedsiden Utdanning Yrkesfag Lærlingens rettigheter og plikter. Det er lurt å sette seg inn hvilke retter og plikter du har som lærling . Få svar på dette og se andre lærling rettigheter på caverion. Som lærling har du samme rettigheter og plikter som andre ansatte.

Lærlingen er arbeidstaker i lærebedriften med de plikter og rettigheter som følger lover, tariffavtaler og bedriftens arbeidsreglement. Lærlinger og lærekandidater plikter å ta imot veiledning og informasjon fra bedriften i læretiden. Hvis bedriften har tariffavtale, er du også dekket av de rettighetene som følger den – for eksempel om lønn og arbeidstidsordninger. Som lærling er du også en arbeidstaker i bedriften, med de rettigheter og plikter som følger å være arbeidstaker. De lovene og reglene som gjelder i bedrifter og i arbeidslivet, er gjerne ukjente for dem som kommer rett fra skolen.

Det betyr at arbeidsgiveren har styringsretten over lærlingen i tråd med bestemmelsene i lovverket, tariffavtale, arbeidsavtale og arbeidsreglement. Etter fullført Vgog Vgkan du inngå lærekontrakt med en bedrift. Opplæringen i bedrift varer vanligvis i to år, og avsluttes med fag- eller . Som lærling har du en arbeidsavtale med en av kommunene som eier Kommunenes Opplæringskontor i Buskerud IKS.

Ivaretar elevers og lærlingers interesser. Juss: Hei, Jeg begynte som lærling for et par måneder siden, og det var noen småting jeg reagerte på i arbeidskontrakten min, bl. Som lærling er du i to år i en mellomsituasjon – du er både under opplæring og arbeidstaker.