Rømningsvei kjellervindu

Vinduer, kjellervinduer og dører som skal brukes som rømningsveier må falle innenfor kravene i TEK 10. For små brannceller med direkte utgang i det fri, er det tilstrekkelig med en rømningsvei. Vindu aksepteres som rømningsvei der dette var tillatt i forbindelse med .

Hvis det er mindre enn meter ned til bakken kan du bruke vindu eller balkong som rømningsvei. Krav til rømningsvei er at bredde + høyde skal minst være 1cm i åpen stilling til sammen. Utenfor vinduet blir det gravd ut og støypt skyttergrav for å få lys og rømningsvei. Hvilke mål må det da være på denne skyttergrava for at .

Vindu som regnes som rømningsvei bør være sidehengslede for å gi god brukbarhet ved rømning. Eier er ansvarlig for at forskriftene iverksettes. For at et vindu i kjelleren skal regnes som rømningsvei, må det i åpen tilstand ha en fri bredde på minst centimeter og en fri høyde på minst . De fleste kjenner til at det stilles krav til hvor godt et vindu eller en dør skal. Vinduer, kjellervinduer og dører som skal brukes som rømningsveier må også . Krav til rømningsvei: I åpen stilling skal vinduet gi: En fri åpning som skal være minium 50cm bred og 60cm høy. Fra branncelle i bygning beregnet for virksomhet i risikoklasse (boliger) kan vindu, som har underkant mindre enn m over planert . Vindu eller balkong kan være alternativ rømningsvei fra øvre plan.

Avstanden fra nedkant av vinduet eller fra balkongen til planert terreng kan maksimalt være 5 . På rommet er det et vindu, som er bare noen cm over bakkeplan. Krav til kjellervindu som rømningsvei er min H + B = 150cm. Er du klar over at det er lovpliktig krav at det skal være rømningsveier i alle oppholdsrom i huset ditt?

Her kan du lese om kravene til redningsåpninger. Rommet må ha vindu, som kan brukes som rømningsvei. For vindu som skal brukes som rømningsvei må summen av bredde og høyde må . Vinduene er nå cm brede og cm høye (åpning), og det er for lite etter hva jeg har lest.