Sintef byggforsk bad

Dette bladet omhandler overordnede forhold som må vurderes når man bygger bad og andre våtrom i boliger. Bad i institusjoner og hoteller og våtrom med . SINTEF Byggforsk Materialet på dette nettstedet er omfattet av åndsverklovens .

Også gamle baderom trenger god ventilasjon. Som regel er bruken og fuktbelastningen større i dag enn da baderommene ble byg og ventilasjonsløsningene . For baderom og toalettrom i bygninger hvor TEKkrever universell utforming, se Planlegging. SINTEF Byggforsk Materialet på dette nettstedet er omfattet av .

Våtrom skal ha sluk og golv d til t kk li f ll med tilstrekkelig fall. TEKST: JOHAN GÅSBAK OG TROND BØHLERENGEN, SINTEF BYGGFORSK. Byggforskserien og produktdokumentasjon fra SINTEF. Downlights på baderom bør ikke monteres i himling mot kaldt loft.

Sintef Byggforsk anbefaler å montere downlights i en nedhengt himling. Les mer om preaksepterte løsninger i SINTEF Byggforsk kunnskapssystemer: Anvisning; 727. Siste utsendelse av bøker fra SINTEF Byggforsk før jul er 22. Hold deg oppdatert om de siste nyheter og artikler, kurs og konferanser, produktdokumentasjon og publikasjoner.

Vi anbefaler alltid å bruke mekanisk ventilasjon i våtrom. I Sverige har bransjen nå gått vekk fra gips på badet. Prefabrikkerte bad: Skader under transport. Skader på byggeplass: Manglende tildekking . Mer detaljer finner du i Byggforskserien, Byggebransjens Våtromsnorm og i faktaboken Lag nytt bad. I praksis: Rom hvor overflater på vegger og gulv jevnlig eller av og til blir utsatt . Ved høyere fuktbelastning, slik som ba vaskerom og badstue . Daglig leder i Fagrådet for våtrom, Cato Karlsen, råder folk som vil pusse opp badet, til å bruke testede produkter med god dokumentasjon, som er egnet.

SINTEF Byggforsk anbefaler at kravet til lekkasjetall i Byggteknisk forskrift. SINTEF Byggforsk mener at både vindsperre og dampsperre bør monteres med . Byggforskserien og Byggebransjens våtromsnorm)?