Sintef byggforsk drenering

SINTEF Byggforsk Materialet på dette nettstedet er omfattet av åndsverklovens . Selv med ny drenering og utvendig isolering risikerer man at. Meld deg på SINTEF Byggforsks nyhetsbrev.

Byggforskserien og publikasjoner (klikkbare lenker):. En god drenering består av drenerende masser, drensled-. Et drenerende sjikt skal lede sigevann ned til en drensledning.

Det finnes jo så mange forskjelige måter å drenere og isolere på!

Alt du trenger å vite står i sintef byggforsk byggeblad. Siste utsendelse av bøker fra SINTEF Byggforsk før jul er 22. DÅRLIG DRENERING: Når malingen flasser av grunnmuren kan det være et tegn.

SINTEF Byggforsk har utarbeidet en serie faktablader for . Proffhåndbok, 2010) og anvisninger i Sintef Byggforsk Byggdetaljblader. En installasjon med EPT-systemet ble evaluert av Byggforsk gjennom år (1999-2005) i. Byggforsk har også i andre rapporter pekt på viktigheten av korrekt utført. Isolering av grunnmur ved drenering gir høy merverdi.

En undersøkelse gjennomført av SINTEF Byggforsk i 20viste at færre enn av 10 . Slik skal det se ut med Platon Xtra nærmest grunnmuren. SINTEF Byggforsk: ”Yttervegger mot terreng må også ha drenerende grunnmurs- plater inn mot muren”. DÅRLIG DRENERING: Når malingen flasser av grunnmuren, kan det være et tegn.

ISODREN-platen er SINTEF-godkjent som fullgod drenering og erstatter andre drenerende masser. Testet av SINTEF Byggforsk: Prosjektrapport 83/. Opptil av alle innrapporterte byggskader til SINTEF Byggforsk er relatert til fukt i grunnen. Vi viser deg hvordan du går frem når du skal legge ny drenering rundt.

Sintef Byggforsk anbefaler minimum cm isolasjon utvendig. Det vanligste tiltaket mot fuktig kjeller er drenering, men det finnes også. Vurderinger: SINTEF Byggforsk har foretatt inspeksjonen av et typisk fasadefeit.

Ifølge Sintef Byggforsk er nettopp slike skjulte toalettsisterner årsaken til.