Sjekk av elektrisk anlegg

Noen ganger skyldes dette feil på det elektriske anlegget, som kortslutninger i sikringsskap. Vi skal først og fremst sjekke sikkerheten. Huset er under oppussing og mye av det elektriske anlegget har jeg lagt selv/elektrikerkompis har hjulpet til, og jeg har null dokumentasjon.

Her om dagen kom det et brev fra Infratek om pålagt kontroll av elektrisk anlegg. Sikkert fint å få gjort, men jeg er usikker på hva de egentlig er . EL-sjekk er en systematisk gjennomgang av sikringsskap, kabler, stikkontakter og brytere, osv. Elsjekken = Garanti for at elektrisk anlegg er i orden.

Du kan få en et elektriker firma til å ta en el sjekk av anlegget ditt. Da vil du få papirer på at anlegget er i . I butikker tas det stikkprøver for å sjekke både selve produktets elsikkerhet, . Er det feil på det elektriske anlegget kan det i verste fall føre til brann. Ta el-sjekken i dag og få en indikasjon på hvordan tilstanden er i ditt hus.

Vi sender ut varsel om kontroll på vegne av vår oppdragsgiver (nettselskap). Elsikkerhet Norge utfører sikkerhetskontroll av det elektriske anlegget på vegne av . Etter at vi har besøkt hjemmet ditt og foretatt en sikkerhetskontroll av det elektriske anlegget, får du tilsendt en tilsynsrapport som beskriver resultatet av .

Hvis du ønsker en sjekk eller utbedring av det elektriske anlegget i boligen din, må du kontakte en godkjent elektriker. Det lokale eltilsyn tar ikke ta slike oppdrag . Kunden, bruker eller eier av det elektriske anlegget må sørge for at noen er tilstede ved kontrollen. El-kontroll er en utvidet kontroll av det elektriske anlegget, utført av . Fikk et brev med tittelen Varsel om kontroll av elektrisk anlegg og plikt til å være til stede. Det står at mitt anlegg er plukket ut for kontroll i . Tilsynskontroll er offentlig pålagt kontroll av det elektriske anlegget. El-sjekken er en kontroll av det elektriske anlegget utført av installatør godkjent av . De sjekker at det elektriske anlegget i huset ditt er i tråd med dagens forskrifter.

De sjekker at det ikke er utført noe særlig av nytt arbeid gjort av . Det finnes mange skjulte feil og mangler i en bolig, la oss utføre en el sjekk for å finne eventuelle feil i din bolig. Bryne Elektriske AS har flere godkjente . Som boligeier eller eiendomsbesitter er du ansvarlig for jevnlig kontroll av det elektriske anlegget ditt. Hvordan står det til med ditt elektriske anlegg?

Sjekk selv, og er du i minste tvil om noe er galt – bør en elektriker kontaktes.