Skatt bilgodtgjørelse

Fra nyttår må arbeidstakere som får dekket kilometergodtgjørelse etter statens satser betale skatt for deler av utbetalingen. Bilgodtgjørelse utbetalt for kjøring i tjeneste (yrkesreise) kan utbetales skattefritt inntil satsene gitt i skattereglene. Du kan selv beregne hvor mye du kan få skattefritt, og hvor mye du må skatte av med kjøregodtgjørelseskalkulatoren.

Satsene i statens reiseregulativ endres ikke til neste år, men det gjør den skattefrie satsen for bilgodtgjørelse. Alle arbeidstakere som bruker egen bil ved jobbreiser – og bruker statens satser – får økt skatt i 2017. Bilgodtgjørelse som utbetales med et fast beløp, . Som i fjor får alle arbeidstakere som bruker egen bil ved jobbreiser – og har avtale om å få dekket statens sats – økt skatt.

Det er kommet nye skatteregler for utbetaling av bilgodtgjørelse. Han har lang fartstid i Visma, hvor han jobber med lønn og skatt som . Her, som ved alle andre godtgjørelser, kan arbeidstaker og arbeidsgiver i utgangspunktet fritt avtale . Oppskrift: Slik unngår du skatt på jobbkjøringen. Sjekk hva du har krav på i kjøregodtgjørelse.

Publisert: for år siden Sist oppdatert: for år siden. Vilkår for bilgodtgjørelse (kilometergodtgjørelse) ved bruk av egen bil. Selv om stadig flere får en form for fast bilgodtgjørelse, er det mest vanlige likevel bilgodtgjørelse som utbetales iht.

Når vi så vet at bilgodtgjørelse etter statens satser skattefri, taler det for at.

Enten arbeidstakeren kjører sin egen bil, snøscooter, el-bil eller et helt annet kjøretøy i jobbsammenheng, finnes det regler og lovverk å . Trekkpliktig bilgodtgjørelse er bilgodtgjørelse som overstiger. Skatte-ABC 2016/- Bil – fradrag for bilkostnader kapittel 7. LESERINNLEGG: Hovedkassereren i NFF mener den nye skatten på kjøregodtgjørelsen ikke er i tråd med regjeringens avbyråkratisering- og .