Sopp på badet farlig

Helsefarer ved fuktskader, muggsopp, bakterier, midd og alger i innemiljøet. I boliger er fuktskadde kjellere, dårlige ba vannlekkasjer, luftfuktere, planter med. Enkelte muggsopparter er meget kreftfarlig.

Hva gjør jeg hvis jeg oppdager muggsopp i boligen. Den fuktige perioden vi har vært inne i over lang ti kan gi fuktskader på bygninger. Vann fra takrenner siver inn mot bygningen og grunnmur . Svarte og gråsvarte belegg av muggsopp er ganske vanlig.

Vi har fått påvist muggsopp i vegg mellom bad og soverom. Hvis du har muggsopp i boligen er det viktig at den fjernes raskt. Mugg svekker ikke bygningen og lager lite råte, men vekst av muggsopp innendørs kan gi betydelige helseskader. Det er flere som har muggsopp, en de som ikke har muggsopp, sier Sverre Holøs i Sintef.

På torsdag kunne man lese at fukt er like farlig som passiv røyking. På badet bør du spørre deg selv: Hva er på den andre siden av . Det er nå vel akseptert at sopp kan være en viktig årsaksfaktor i de mange rapporterte helseproblem som er knyttet til fuktproblematikk i inneluft. På grunn av helserisikoen bør fuktskader og muggsopp fjernes så fort som mulig.

Fuktskader i tre av ti boliger – kan være helsefarlig.

Litt sopp i fugene på badet er f eks normalt og ufarlig. Ikke alle typer sopp og mugg er farlig for helsen, både typen og konsentrasjonen er av betydning. Badet til familien Iversen-Holmen er ett av dem.

Ubehandlede fuger i dusjen vil før eller siden bli misfargede av mugg eller sopp. Slik fjerner du misfargingen, og unngår de skjemmende . Muggsopp gir IKKE astma og allergi, som mange har påstått, også her i dette forumet. Istedet er det muligens plasten som forårsaker det, eller . Muggsopp, mygl eller skimmel er sopper som vokser som mycel og vanligvis. De farlige muggsoppene produserer giftstoffer (myktoksiner) som kan spre seg til . Muggsoppallergi er sjelden, og koblingen mellom hussopp og allergi er ikke helt klarlagt.

Det man med sikkerhet kan si er at visse typer muggsopp er mer . Svertesopp er vel mer stygt enn veldig farlig, men jeg hadde prøvd å få dem til å . Mugg er en type sopp som kan leve både innendørs og utendørs. Disse ødelegger huset, men er lite farlige for mennesker (inntil huset Ved sanering av vanlig råtesopp (alle de andre) skal treverk ikke. Hussopp, samlebetegnelse på ulike sopper som ødelegger fuktig treverk i bygninger.

Muggsopp i hjemmet kan være en mulig skaderisiko. Usynlig fukt på badet kan avsløres før det er for sent. Mugg og sopp trives godt i det varme og fuktige klimaet i badet,. Fukt bryter ned materialer og kan føre til utvikling av hussopp, der den.

I tillegg til at utbedring er kostbart kan fuktskader være svært helsefarlig. Man kan ofte se muggsopp på badet i hjørnene mellom flisene eller i vindusrammene hvor glass og rammene møtes. Hvis de soppartene som finnes i fuktskaden slipper opp for fuktighet eller annen.

De trives best på mørke, fuktige steder særlig i boder, kjellere, på bad og i . Langvarig eksponering for muggsopp og muggsoppsporer kan gi store helsemessige konsekvenser. Det finnes ikke tvil, antallet bygg som er rammet av muggsopp øker. De store fuktproblemene knyttet til bad kom først opp etter at det ble vanlig å dusje direkte på flislagte vegger, tidligere var ikke.

Det er fremdeles noe synlig mugg på badet- ikke så mye, bare noen sånne prikker i taket her . Ekte hussopp – en hurtigvoksende ødelegger av hus. Treet blir da lett og farlig sprøtt og mister bæreevnen. I en undersøkelse av Andrea i New York 1/ kom det frem at all sopp måtte saneres – uansett type.

Hun måtte rive alle veggene på badet, og pusse opp på nytt.