Splitkon limtre

Splitkon AS jobber med salg, prosjektering og videreforedling av konstruksjonslimtre og spesialprodukter på Åmot i Buskerud. Limtre har stor formbarhet og høy bæreevne. Bjelkene leveres i fasthetsklasse GL C, produsert i henhold til gjeldende europeiske standarder. Drammen-baserte Splitkon AS har røtter tilbake til 60-tallet, og leverer et stort utvalg produkter av limtre og massivtre til byggevarekjeder og . Minst ansatte mister jobben på Moelven limtre Splitkon ved Krøderen.

Antall, Splitkon, Moelv, ved kjøp av limtre. Moelven Limtre AS fusjonerte med Splitkon Limtre AS og Agder Limtre AS, og det nye limtreselskapet fikk navnet . Panel, furugulv, kledning, K-bjelke, limtre – standard eller etter spesifikasjon. Limtre benyttes først og fremst til konstruksjonsformål og er i forhold til sin vekt ett av de sterkeste. Limtre splitkon trykkimpregnert furu 90×300.

Eken har dessuten solgt prosent av eiendommen til eieren av Splitkon, Limtre Holding (prosent) og Bårud Holding ved Ole Jan Hansen . Splitkon Limtre er spesialisert innen bærende konstruksjoner i limtre og massivtre. Selskapet baserer sin produksjonsvirksomhet på årelang . GRAN, 1x 18 GRAN 115X1LIMTRE SPLITKON, 27974641. GRAN, 1x 22 GRAN 115X2LIMTRE SPLITKON, 27973999. Splitkon Limtre i Åmot hadde et behov for en modernisering av websiden, samt forenkle. Splitkon sin logo trengte, i våre øyne, bare små justeringer for å . Kontoransvarlig Salg/Marked i Splitkon AS.

Kontaktinformasjon for Splitkon AS Åmot, telefonnummer, adresse, se informasjonen om firmaer. Lang erfaring fra norsk limtre- og massivtreindustri. Splitkon – navnets historie ble startet på 60-tallet av idrettslegenden Laila Schou Nilsen. Direktør Åge Holmesta Moelven Limtre AS.

AS i Modum leverte den 4mstore limtre -og massivtrekonstruk-. Forsidebilde: Nye Vennesla bibliotek (Moelven Limtre AS). DIMENSJONERING AV FLERETASJES TREHUS Sigurd Eide, Splitkon AS SPLITKON AS Limtre og massivtre ansatte Ligger i Modum km fra Oslo . Splitkon (limtre), Sotrabjelken (dekkeelementer). Enova samarbeider med Norske Arkitekters Landsforbund (NAL) og benytter deres prosjektdatabase for . Twitter Web Client : Limtre og brann splitkon. Holmestad sier at Moelven Limtre AS var veldig tidlig ute med å etablere en.

Etter hvert fulgte Splitkon AS, Orkla Trekonstruksjoner og . Popularity,Safety,Social monitoring,Legitimacy reports about Splitkon. Splitkon AS – Limtre og massivtre – Splitkon.