Spredning av aske

Her er bestemmelsene som gjelder for spredning av aske. Dette rundskrivet er ment som en veiledning for Fylkesmennenes behandling av søknader etter gravferdsloven § annet ledd om spredning . Askespredning er navnet på tradisjonen der man sprer den avdødes aske for vinden på et avtalt sted ute i naturen. Tradisjonen er regulert av gravferdsloven . Som hovedregel er det lov å spre aske på åpent hav eller i høgfjellet.

Du sender søknaden til Fylkesmannen i det fylket du ønsker asken spredt. Askespredning er et alternativ til grav på en gravplass. Det er Fylkesmannen som gir tillatelse til at asken etter en avdød person kan bli spredd i naturen. Hver tiende nordmann ønsker å få spredd asken sin i naturen når de dør, viser en ny spørreundersøkelse gjennomført for Gravferdsutvalget. Til fylkesmannen i: Søknaden sendes til fylkesmannen i det fylket askespredning er ønsket.

Det ble åpnet for askespredning i Gravferdsloven av 199 på bakgrunn av krav fra pårørende i søknader og brev til . Det er anledning til å søke om spredning av aske. Askespredning betyr å spre den asken som er blitt igjen etter at en person er blitt kremert. Det kan være grunn til å gi tillatelse til spredning av aske i fjorder og . Snart skal det bli lettere å spre aske fra avdøde personer i skog og sjø. Mennesker som vil ha sin aske spred ønsker å få gjort det på steder man har en følelsesmessig binding til.

En av intensjonene bak bestemmelsen om spredning av aske er at asken skal spres på et slikt sted at den blir tatt opp i naturen, og at den . Det er fylkesmannen i det fylke hvor asken søkes spredt, som kan gi tillatelse til. Det er et vilkår at spredning av aske foregår i sømmelige former og på egnet . I 20søkte personer å spre asken for vinden. Av disse ble søknader innvilget, og fem avslått.

Spredning tillates ikke i områder med stor ferdsel eller i nærheten av vann eller drikkevannskilder. Søknaden sendes til fylkesmannen i det fylket askespredning . Askespredning er et alternativ til gravlegging der asken etter kremasjon spres for vinden eller senkes i vann i urne av lett oppløselig materiale. Spredning af aske over åbent hav”, som du kan udfylde og printe ud. Læg den udfyldte og underskrevne blanket sammen . I dagens OPP kan du lese om oppdalingen Knut Rolvsjord som før han døde ba om at hans aske skulle spres i fjellet i hjembygda. Askespredning vil si at avdødes aske spres for vinden.

Det kan skje hvis avdøde selv fikk innvilget søknad om askespredning, eller hvis det i ettertid . En avdød person har av Fylkesmannen fått tillatelse til spredning av asken i Stroplsjødalen i Oppdal kommune. Med blanketten Spredning af Aske over åbent hav kan du meddele at du ønsker at din aske til sin tid skal spredes over åbent hav. Det er ikke anledning til å dele asken ved at den spres på ulike steder, eller ved at. Foreldre kan få godkjent spredning av aske etter avdøde barn under år. Vi skreddersyr personlige, vakre arrangement for askespredning på Oslofjorden.

Spredning af afdødes aske over åbent hav er en smuk og rørende gestus, som samler familie og pårørende om et helt særligt øjeblik. Jeg ønsker, at min aske skal spredes over åbent hav. Spredning af asken skal foregå over åbent van det . Om spredning av aske sier gravferdsloven: Ved slik gravferd kan det ikke kreves kirkelig medvirkning. Har afdøde udtrykt ønske om at få sin aske spredt over åbent hav, kan det sagtens lade sig gøre.

Rundskriv F-77-Veiledning vedrørende saker om spredning av aske. Derimot forbys spredning av asken i luft, på lan i vann eller på noe annet vis, og Kirken imøtekommer ikke det i noen land tiltagende ønske .