Stålkonstruksjoner

Metacon Industrimek AS har lang erfaring både med prosjektering og produksjon av stålkonstruksjoner. Med bakgrunn i vår kompetanse er vi godkjent for . Stålkonstruksjoner – stålkonstruksjoner, stål, sveising, rekkverk, stålarbei stålbygg, stålkonstruksjon, konstruksjon, maskinering – Finn firmaer, adresser, .

Boka Dimensjonering av stålkonstruksjoner er skrevet som et grunnlag for undervisningen i stålkonstruksjoner ved NTNU. Informasjon om prefabrikkerte stålkonstruksjoner EN 1090-1. Prefabrikkerte stålkonstruksjoner er alle bærende konstruksjoner i stål, både enkeltkomponenter . Leverer bærende stålkonstruksjoner til byggeindustrien i Norge.

Vi dekker hele byggeprosessen med prosjektering, produksjon og montasje. Emv var blant de første i Norge som ble sertifisert iht NS-EN 1090-og leverer CE merkede stålkonstruksjoner med ytelseserklæring. Peikko rammesystem er en samvirkekonstruksjon som består av Deltabjelker og samvirkesøyler.

Norsk Stålforbund kommer her med en presisering vedrørende krav til sertifisering og CE-merking av stålkonstruksjoner ihht NS-EN 1090-1. Verksted har alltid levert alle typer stålkonstruksjoner til både Norge og andre deler av verden. Av de mer eksotiske kan nevnes Norsk Villreinsenter på . Vi leverer og monterer stålkonstruksjoner for bygg og anlegg basert på produksjon i eget verksted samt leveranser fra anerkjente produsenter.

Tema 1: Stålkonstruksjoner ifølge NS-EN 1993-1- NS-EN 1993-1- NS-EN 1993-1-og NS-EN 1993-1-8. Dimensjonering: av bjelker og søyler utsatt for ulike . Etter å ha tatt dette emnet, skal studenten ha ferdigheter i analyse og dimensjonering av tre- og stålkonstruksjoner. Vi tilbyr prosjektering og montering av bærende stålkonstruksjoner og andre former for konstruksjonsarbeider i stål, hovedsaklig for stålhaller til bruk i industri og . Dette kapitlet omfatter de viktigste kravene til overflatebehandling av stålkonstruksjoner, både nybygg og vedlikehold av eksisterende .