Statens satser bil

Her finner du gjeldende satser for dekning av utgifter til kost, overnatting, bruk av egen bil og bruk av andre egne fremkomstmidler ved reiser . Statens reiseregulativStatens satser for kjøregodtgjørelse i 20og 20- Autogear. Statens sats for kjøregodtjørelse opprettholdes på 1 men den skattefrie kjøregodtgjørelsen endres fra 01. Skattefri kilometergodtgjørelse ved bruk av privat bil er i 2017.

Statens sats for kjøregodtgjørelse som du finner i Statens reiseregulativ er i 20kroner . Bruk av privat bil i jobbsammenheng vil i mange tilfeller gi rett til en kjøregodtgjørelse. Statens satser for bruk av egen bil 20– innland .

Mange er imidlertid knyttet til statens reiseregulativ gjennom avtale og utbetaler godtgjørelse etter. Statens satser for kjøregodtgjørelse brukes forskjellig av lønnsmottakere og næringsdrivende. Yrkesreiser/tjenestereiser i henhold til Særavtale om dekning av utgifter til reise og kost . Skattemessige regler samt statens satser er viktig å sette seg inn i om man disponerer bil i firmasammenheng eller yrkesmessig sammenheng.

Det er kommet nye skatteregler for utbetaling av bilgodtgjørelse. Fra nyttår må arbeidstakere som får dekket kilometergodtgjørelse etter statens satser betale skatt for deler av utbetalingen. Dette er hva du kan få i skattefri godtgjørelse for bruk av bil, eller andre fremkomstmidler.

Inntil 20har statens satser for yrkeskjøring tilsvart . Skattefri sats for bilgodtgjørelse i 20reduseres, mens kilometergodtgjørelse etter statens satser forblir de samme som i 2016.

Her er gjeldende satser for egen bil i tjeneste: Innland. Her finner du satser og regulativer innenfor statens reiseregulativ, bil, skatt, avgifter, renter,. Skattesatser for fri kost og losji, trekkfri kostgodtgjørelse, trekkfri . Oppdaterte satser for arbeidsgiveravgift, bilgodtgjørelse, diett m. Bilgodtgjørelse etter statens satser, gjelder fra 01.

Arbeidstakere som bruker egen bil i jobben får ingen kompensasjon for den økte. NYE SATSER: Satsene i statens særavtaler for 20er nå . Alle arbeidstakere som bruker egen bil ved jobbreiser – og bruker statens satser – får økt skatt i 2017. Statens sats for kjøregodtgjørelse forblir uendret på kroner per kilometer i 201 men den skattefrie kjøregodtgjørelsen endres fra kr til 5 altså med . Satsene for skattefri kjøregodtgjørelse er IKKE de samme i 20som 2015.

Satser i statens reiseregulativ gjeldende fra og med 01. Kjører du egen bil eller annet framkomstmiddel i jobben eller næringa? Statens satser for kjøregodtgjørelse og skattereglene. Vær oppmerksom på at dersom bilgodtgjørelse etter statens satser blir benyttet, så vil kjøring med elbil i utlandet i utgangspunktet ikke gi den ansatte rett til . Statens regulativ, tjenestereiser utover km fra fast arbeidsste diett u/overnatting. Reise på – timer timer, legitimert sats.

Jeg lurer på om noen her som vet om det er valgfritt for en arbeidsgiver om følge statens satser for kjøregodtgjørelse for elbil? Satsen for kilometergodtgjørelse etter statens regulativ er på kr for de første 10. Bilsatser – firmabil hvor fordelen ikke står i forhold til listeprisen. Bilgodtgjørelse utbetalt for kjøring i tjeneste (yrkesreise) er i . Dersom du bruker din egen private bil i jobbsammenheng, har du krav.

Statens reiseregulativ fastslår at du skal ha skyssgodtgjørelse for den . Får du statens satser i kjøregodtgjørelse er ikke lenger dette skattefritt. For en Nissan Leaf (El-bil) får du en kjøregodtgjørelse på kroner .