Stillasforskrift

Stillasbygging etter ny stillasforskrift 1. Alle som skal bruke, bygge, demontere eller kontrollere stillas over meter (øverste stillasgulv) . Forskrift om endring i forskrift om utførelse av arbei bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske . Vi får en del spørsmål knyttet til dette, og har derfor laget en kortversjon av reglene vedrørende bruk og . ALLE som skal bruke, bygge, demontere eller kontrollere . Kapittel er oppbygd på samme måte som de andre kapitlene i forskrift om utførelse av arbeid. Det er utarbeidet kommentarer til bestemmelsene som vil . Med norske stillasregler i bakhodet, blir mange nordmenn på ferie i Østen forundret over hvor høyt det går an å gå uten sikring på spinkle stillaser. På avstand ser det ut som et vågestykke de to montørene driver me nesten meter over bakken. Nyhetsartikler som inneholder ordet eller ordene stillasforskrift. ALLE som skal bruke , bygge, demontere eller kontrollere stillas over meter(øverste stillasgulv) er pålagt å ha dokumentert teoretisk og . I 20fastsatte Arbeids- og sosialdepartementet nye regler i forskrift om utførelse av arbeid.

Reglene har særlig stor betydning for alle som . Alle som skal montere, demontere, endre eller kontrollere stillas over meter (øverste stillasgulv). Risikovurdering av helsefare ved elektromagnetiske felt. Arbeidsgiver skal kartlegge og dokumentere i hvilken utstrekning arbeidstakerne utsettes for . Når det i forbindelse med utføringen av en bestemt arbeidsoppgave midlertidig er nødvendig å fjerne en kollektiv fallsikringsinnretning, skal det iverksettes . Det er igangsatt et revisjonsarbeid i regi av Arbeidstilsynet. En rekke paragrafer i stillasforskriften er helt eller delvis opphevet. Bestemmelsene er overført til forskrift om bruk av arbeidsutstyr.

Generelle stillasforskriftene referere til disse typer regler som gjelder mot bruk av stillas og er ment å tjene som en veiledning for sikker bruk av stillasene. Som arbeidsgiver skal du forsikre deg om at stiger og stillas som stilles til rådighet for arbeidstakeren egner seg for arbeidet og er tilpasset .