Tec7 datablad

Tecer svært universell og erstatter monteringslim, trelim, polyuretanmasse, silikon,. Identifikasjon av kjemikaliet og ansvarlig firma. SDS i henold til EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr.

Den du behöver för fogning, tätning och limning! Tecär mycket universell och ersätter monteringslim, trälim, polyuretanmassa, silikon, sanitet-fogmassa, . MILJØVENLIG MS-POLYMER LIM, FUGE- OG TÆTNINGSMASSE. Identifikation af stoffet/det kemiske produkt og af selskabet/virksomheden.

TECfugelim som limer, fuger og fester til alt Fester til våte overflater, kan også benyttes under vann Herder raskt, krymper ikke, siger ikke og forblir fleksibel . Ja, på de aller fleste stedene på en campingvogn er TECmeget godt egnet, bortsett fra de fleksible skjøtene langs . Tecerstatter monteringslim, trelim, polyuretanmasse, silikon, sanitærfugemasse, – akryl,. Den ene heter Hysol, også kalt Aeropoxy, og den andre heter Tec7. Til slutt her har jeg lagt ved teknisk datablad på Hysol. Seven great features in one great product: The quickest assembly adhesive of all the MS polymers. TECLim, Fuge- Tætningsmasse er en super MS-Polymer fugemasse med binding til de fleste overflader.

TECUNIVERSALLIM – Den Lille Revolution! Som universallim klæber TECtil de fleste overflader og angriber ikke syntetiske.

Helse, miljø og sikkerhetsinformasjon om TECCLEANER AEROSOL. PIB er en gratis offentlig tjeneste for distribusjon av datablad. Dette Sikkerhetsdatablad er utarbeidet i Eco Publisher (EcoOnline).

Tecerstatter monteringslim, trelim, polyuretanmasse, silikon, sanitærfugemasse, akryl, butyltetting, natemasse og vinduskitt! I motsetning til akryl, silikon, polyuretan, etc. SDS i överensstämmelse med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/20om registrering, utvärdering, godkännande . Datablad for Tec(Høyreklikk og Lagre Som). Based on Regulation (EC) No 1907/20(REACH) Article and Annex II. Tecerstatter monteringslim, trelim, polyuretanmasse, silikon, sanitær-fugemasse, akryl, butyltetting, natemasse og vinduskitt!

Uten erfaring ville jeg valgt Tec men det er kanskje fyfy i under vannlinjen i. Teknisk datablad for det aktuelle produktet gir deg vanligvis . Namnet på ämnet/beredningen och bolaget/företaget. Det ble anbefalt å bruke Tec men alle disse er farget. Det finnes ganske sikkert tekniske datablad for fugemassene.

På absolutt alle tekniske datablad uansett lim pleier følgende å være påført: For best mulig resultat . For cirka år siden, introducerede Novatech Tecpå det belgiske marked. Et unikt produkt, fordi et stort antal tætningsmidler, klæbestoffer og . Tecer svært universell og erstatter monteringslim, trelim, polyuretanmasse,.