Tek10 ventilasjon

Bygning skal ha ventilasjon tilpasset rommenes forurensnings- og fuktbelastning slik at tilfredsstillende luftkvalitet sikres. Boenhet skal ha ventilasjon som sikrer en gjennomsnittlig frisklufttilførsel på minimum m³ pr. I Veiledningen til ventilasjon og TEKstilles det krav om en minimum ventilasjonsmengde, tilsvarende 0.

Veiledning til teknisk forskrift, TEK § 13-Generelle krav til ventilasjon. Ventilasjon må derfor prosjekteres og utføres slik at tilfredsstillende luftkvalitet . Forskriftene for boligventilasjon i TEK er tragiske for bransjen, men mest for boligkjøperne. Det er vel det de fleste av oss assosierer med ventilasjon i tiårene fram til 90-tallet.

TEK10) at boligen må være utstyrt med balansert ventilasjon, men trolig blir . I dag kom jeg over en elektriker som mente at det i TEK er krav om ventilasjonsanlegg og brannvarslingsanlegg i nye hus. Dagens standard som leveres på boligventilasjon etter TEK og TEK er mer eller mindre allerede på plass og fyller kravene til passivhus. Utformingen av TEK er slik at boliger blir særbehandlet og spesielt er det inneklima/ventilasjon som blir vurdert på annen måte. Sentralt eller desentraliserte ventilasjonsanlegg? I TEKog veiledning til TEKer minstekravene er.

Spesifikk vifteeffekt i ventilasjonsanlegg (SFP):. For boliger som oppgraderes til forskriftsnivå (TEK10) eller bedre, gjelder forskriftskravene til ventilasjon hvis oppgraderingen defineres som . Prosjekterer du med naturlig ventilasjon, kan du få til god nok. Et moderne energieffektivt ventilasjonsanlegg (balansert ventilasjonsanlegg) tilfredsstiller alle disse kravene. Anlegget overfører varmen fra avtrekksluften til den . For passivhus gjelder de samme kravene som i TEK1 men for å oppnå den. Også Kjell Ivar Moe, teknisk sjef for ventilasjon hos Multiconsult, . Energibruk til oppvarming og ventilasjon av boliger utgjør store energiposter, og skjerpede krav til varmebehov gjennom Byggteknisk forskrift (TEK10), samt.

Korttittel, Byggteknisk forskrift (TEK 10) . TEKstiller krav til: Energieffektivitet; Luftmengde; Lyd; Brannsikring. Totalt netto energibehov for bygningen skal ikke overstige . Balansert ventilasjon med varmegjenvinning er nødvendig for helsen til. Ifølge forskrift (TEK10) skal ventilasjonen i boliger være mpr.