Termografering

Termografering (eller termografi) er en metode for å avlese temperatur på en overflate. Dette gjøres med et såkalt IR-kamera, eller termokamera som er sensitivt . Termografering er måling av forskjeller i strålevarme fra et objekt og kan avdekke manglende eller feil montert isolasjon, feil ved fuktsperre og vindsperre i tillegg .

En termografering kan enkelt forklares med at man tar bilde av varme fra utstyr en kontrollerer. Formålet med termografering er å kartlegge overtemperaturer for å gi pålitelig grunnlag for vedlikehol reparasjoner og utbedringer av lavspenningsanlegg, . Tetthetskontroll og termografering av bygg – flervalgsoppgaver – timers varighet, kan ha med standard NS-EN 138og NS-EN 13187. Termografering er en stadig mer utbredt metode for effektiv lokalisering av varmetap i bygg og kontroll av elektroinstallasjoner.

Termografering gjøres med infrarødt kamera, eller termokamera som er sensitivt for infrarød stråling. Termokameraet omgjør infrarøde stråler til . Ved termografering av det elektriske anlegget, vil det kunne avdekkes komponenter/tilkoblingspunkter som har mulig temperaturavvik. Termografering gjøres ved å bruke et kamera som ser varmestråling fra et objekt. Dette er en effektiv og god måte for å avdekke varmegang i ledninger og . Termografering av el-anlegg er en god løsning for å kontrollere at et anlegg ikke ligger inne med farlig varmegang.

Elektrisitet skaper friksjon i metallet det ledes . Termografi skjer ved at man bruker et varmesøkendekamera og tar bilde av de elektriske komponene i et . Da kan vi gi deg en ide om hvor problemet er.

Termografering – termografering, termografi, svakstrøm, elektroinstallasjon, sterkstrøm, internkontroll, belysning, alarm – Finn firmaer, adresser, telefonnumre. Elsikkerhet Norge utfører termografering av nettstasjoner og tavler. Det utføres forskriftsmessig av kvalifisert mannskap.

El-kontroll næring med termografering -kontrollen for landbruksbygg. Landbrukets brannvernkomité anbefaler at landbruksbygg gjennomgår el-kontroll næring . Termografering har tre viktige fordeler: økt sikkerhet, bedre dokumentasjon, lavere driftsutgifter. For industrien opplever vi at den aller største fordelen er økt . Over av alle bygningsbranner i Norge skyldes feil og mangler i elektriske anlegg, eller feil bruk av elektrisk . Et baderomsgulv med varmekabler slått på. Bergen Installsjon AS utfører Termografering som er et ”varmesøkende kamera”. Vi har spesialisert oss på termografering av elektriske anlegg.

Med elektro termografering hjelper vi deg med å finne unormale temperaturer og kan dermed rapportere feil før de får utvikle seg. Termografi montor nærbilde Varmgangen kan skyldes overbelastning av anlegget, eller såkalte lysbuer der strømmen hopper over . Termografering av elektriske installasjoner utføres i hovedsak i fordelinger/sikringsskap ved hjelp av et spesial kamera som ser infrarød varmestråling. Bli med å se inn i en ny verden – en anderledes verden. Et termofotoapparat kan se varme, noe ikke våre . Termografering er den overlegent beste og mest effektive metoden for å avdekke feil i det elektriske anlegget på, før feilen fører til skade, driftsbrudd eller brann. TCAM AS arrangerer sertifiseringskurs i termografering nivå gjennom det anerkjente kursopplegget til ITC (Infrared Training Centre).

Termografering Termografering er en metode for å avlese temperatur på en eller flere overflater, uten å være i berøring eller gjøre fysiske inngrep i objektet.