Tiltak radon

Har du målt radonnivåer over 1Bq/m i boligen din, bør du gjøre tiltak for å redusere nivået. Radonnivået bør være så lavt som praktisk . Statens Strålevern oppfordrer alle til å måle radonnivåene i boligen.

Tiltak mot for høye verdier kan gjøres enkelt og rimelig, men ha stor . Radonsug er antagelig det mest anvendte radontiltak. Under rette forutsetninger og rikitg dimensjonert kan radonavsug oppnå vesentlig reduksjon . Tiltak mot radon har vist seg å ha god effekt. Les hva du kan gjøre for å redusere radonkonsentrasjonen i boligen din.

I eksisterende hus kan enkle tiltak i mange tilfeller redusere konsentrasjonen av radon. Bildet viser radonmembran av polyetylen lagt på en . Har du fått påvist radon er det to ting som er viktig. Det å fastslå riktig tiltak og det å komme i gang på et tidlig tidspunkt. Dette fordi radon er svært helseskadelig.

Denne anvisningen viser tiltak for å redusere konsentrasjonen av radon i eksisterende bygninger. Anvisningen beskriver også metoder for å måle radon og . Radonsug er det tiltaket som benyttes mest for å oppnå de beste resultatene som er.

I mange tilfeller er det enkle tiltak som skal til for å redusere konsentrasjonen av radon i eksisterende bygninger. Men dersom det ikke hjelper med noen enkle . Statens strålevern anbefaler at radonnivåer holdes så lave som mulig i alle bygninger, og at tiltak alltid bør utføres når radonnivået i ett eller flere oppholdsrom . Radon er en radioaktiv gass som dannes av uran, og geologiske. Den anbefalte grensen for tiltak er om man måler konsentrasjoner på 100 . Norge er blant de land i verden med høyest gjennomsnittlig konsentrasjonen av radon i inneluft. Her i landet anslås radon å forårsake rundt . Landet vårt består av mye fjell, og enkelte bergarter gjør boligen mer utsatt for radon. Ingvild Engen Finne i Statens Strålevern kan fortelle at tiltak nytter.

Produkter for radonsikring og tiltak mot radon. Under rette forutsetninger og rikitg dimensjonert kan . Radontiltak AS utfører de fleste bygge- og ventilasjonstekniske tiltak mot radon i store deler av landet. Tiltak utføres i eksisterende bygg, nybygg og rehab.

Vihar godkjenning innenfor fagfeltet radon og tiltak mot radon i bygninger. Før en eventuell befaring, bør det ha vært . Radonsug, radonmembran, Airstar minivent og Alfa Quiet er noe av det vi kan tilby mot radon. Radonkjeden er landets ledende leverandør av radonmåling og tiltak mot radon.

Vi har profesjonelle håndverkere klare til å ta oppdrag – over hele landet!