Tømmermannspanel montering

Stående kledning må ha horisontale spikerslag for feste. Dersom bindingsverket er bygget opp uten spikerslag, må . Riktig montering gir beskyttelse og er avgjørende for å sikre en kledning med lang levetid.

Målet er å unngå vannansamlinger og skape tørrest mulig forhold for. Utvendig kledning har som primæroppgave å beskytte mot regn, vind og mekaniske skader. Legg et langt rettbord på høykant utenpå veggen for å sjekke at den er rett. Større ujevnheter rettes opp med lekter og/eller .

Deler min frustrasjon med dere og håper på trøstende ord at det ikke er verdens undergang. Holder på med å bytte kledning på huset og har i . Det finnes mange varianter av tømmermannskledning, så du må planlegge hvordan du vil montere disse. Retning på spikerslag, høyde på lektene,. I en liggende kledning monteres bordene horisontalt, ofte på.

For selvbyggere gir NBI’s Byggdetaljblad A 543.

Tømmermannspanel; Lektepanel; Vekselpanel; Glattpanel; Pløyd og profilert. Montering av kledning med overligger og underligger. Hvis du ikke benytter industrielt overflatebehandlet kledning, anbefaler vi på det sterkeste at du grunner underligger før montering. En huskeregel når man skal montere kledning er at man skal spikre kledningen slik at den. Den vanligste typen stående kledning heter Tømmermannspanel.

Sintef har kommet frem til at liggende bord som regel er det mest praktiske med hensyn til montering, særlig fordi man slipper tilpasninger . Generelt anbefales at panel og listverk av tre får akklimatisert seg over noe tid i det miljøet som det skal monteres. Stående kledning, kan også monteres liggende. Ta vare på husfasaden – bli bevisst på behandlig av liggende panel.

Ukantede bord kan også monteres som enkel, liggende kledning, men . Endeved og andre ubehandlede flater må behandles umiddelbart etter montering.