Tømmerpriser 2015

Hei, Vi lurer på priser på tømmerpriser på gran og lauv og på massevirkepris av. Kven er grunneigar i skogen (01/12/2015). Ved inngangen til vinteren er det fremdeles stor etterspørsel etter sagtømmer av gran og furu. Prisene på sagtømmer ligger cirka kroner høyere enn sist vinter . I diagrammene finner du årlig og månedlig avvirkning og tømmerpriser på. Den høyeste tømmerprisen de to siste årene var i februar 201 med 3kr/m3.

Baltiske og nordiske tømmerpriser (på engelsk) . Som skogeier vil du naturligvis ha best mulig betalt for tømmeret ditt. Tømmerprisen styres av tilgang og etterspørsel og vil variere gjennom året. Etter mange års prissprik får skogeierne i østlandsfylkene nå lik pris for tømmerstokken. Oppdaterte tømmerpriser får du fra de enkelte andelslag. Han er blant skogeierne som lar skogen stå på grunn av lav tømmerpris.

Mjøsen Skog (Oppland) er det eneste større andelslaget som fortsatt . Mange snakker om tømmerpriser, men få snakker om kostnadene for å få ut tømmeret. For skogeier er dette to sider av samme sak – det nytter lite med gode . Mange kjøpere som ønsker å handle sagtømmer er med på å gi høye tømmerpriser i Indre Østfold og stor aktivitet i skogene. Mjøsen Skog SA – Siden benytter informasjonskapsler.

Skogeierne fikk tre ganger så mye for tømmeret for år siden dersom vi regner om tømmerprisen i 19til 2015-kroner, skriver Statistisk . Stor etterspørsel – beste tømmerpriser på år. Prisøkning på inntil for massevirke, og på inntil for . Biologi og vekst, kvalitetsutvikling og derigjennom tømmerpriser, markedsituasjon . For dag siden – Sagtømmerpiser gran 2015/16. Prisnivået i Hedmark var avgjørende for at 20ble avsluttet med årets høyeste gjennom snittspris for gran . Høye tømmerpriser er den viktigste motoren for aktiviteter i skogen.

Så langt i 20ligger Østfold an til et hogstkvantum som er det høyeste på . Skogeierne i Oppdal og Rennebu kan smile bredt over prisøkningen på sagtømmer. Nå til dags er tilgang på informasjon om tømmerprisene mye bedre, men. Høyere tømmerpris er selvsagt fint for skogeierne. Nå oppfordrer Allskog flere skogeiere i Stjørdal og Meråker til å gå i gang med hogst. Den globale prisindeksen er på sitt laveste nivå siden 200 og ligger prosent under indeksen i 201 skriver skog.

Ved (energivirke) og pynterønt inngår ikke i tallene. PEFC Norges sertifiseringssystem har vært igjennom en omfattende revisjon i perioden 2013-2015. Siste fase av revisjonsprosessen har vært en grundig . Stort volum og effektiv drift gir grunnlag for konkurransedyktige priser og leveringsbetingelser.

Høsten 20gjennomførte Kulturhistorisk museum en arkeologisk undersøkelse på Ringvold i forbindelse med reguleringsplan for EHønenkrysset. Gjennomsnittlig tømmerpris (kr per m3) i løpende priser og faste 2014-priser (venstre akse). Omregna i 2015-kroner var tømmerprisen tre ganger høgere midt på 1960-tallet enn i dag.