Tømmerpriser allskog 2015

Det gir de beste tømmerprisene for skogeierne siden 2007. ALLSKOG i 20er prega av nedskriving av verdiene av ALLSKOGs aksjer i . Andelseiere i ALLSKOG oppnår et tillegg i tømmerprisen.

Innbetaling av andelskapital (restansvar) og tilleggsandeler: Anmerkning: For denne . ALLSKOG offentliggjør ikke sine tømmerpriser. Nordtrønderske medlemmer av skogeierandelslaget Allskog fikk før. Han er blant skogeierne som lar skogen stå på grunn av lav tømmerpris.

Ved inngangen til vinteren er det fremdeles stor etterspørsel etter sagtømmer av gran og furu. Prisene på sagtømmer ligger cirka kroner høyere enn sist vinter . Positiv utvikling for tømmerprisene for vinteren fra ALLSKOGALLSKOGs prisforhandlinger med skogindustrien er ferdig, og de nye prisene på levert tømmer til . Etterspørselen etter trelast er stor både i Norge og Sverige. Sagbrukene i Midt-Norge ønsker å kjøpe mest mulig virke fra ALLSKOG.

Nå oppfordrer Allskog flere skogeiere i Stjørdal og Meråker til å gå i gang med hogst. Oppdaterte tømmerpriser får du fra de enkelte andelslag. Skogeierforeninga Nord – nå ALLSKOG, mens Drammensdistriktet og Vestfold-Lågen ble Vestviken.

Skogprosjekt Namdal har etter avtale med Region Namdal av 19. I samarbeid med Allskog og AT Skog lanserte Mjøsen. Glommen Skog SA og WoodNor AS (selskap eid av All Skog Holding m.fl.) har inngått forlik om tvisten som har gått mellom partene de siste to . For 20foreslår den norske regjeringen å bruke mill. Endrete tømmerpriser eller subsidier til skogsbilvei og hogst kan f. For all skog i Norge er vernet gjennom skoglovgivningen, men . Skog i Levanger, Moelven Mjøsbruket AS, Allskog BA og skogsentreprenør.

Den gjeldende avtalen om norsk PEFC skogstandard går ut i 20og det . Kaupanger som åpnes i første kvartal 2015. Kystskogbruket 20viser hvordan det kan gjøres. Allskog, skogbruksleder Agdenes/Orkdal/Meldal.