Tørrbetong

En sekk bestående av sement, sand (0-mm kornstørrelse) og tilsetningsmiddel. Innholdet blandes kun med vann til en brukbar betongmasse. Mira Ber en ferdigblandet tørrbetong som kun skal tilsettes vann.

Produktet består av portlandsement og ovnstørket kvartssan med en kontrollert kornkurve. Tørrbetong til bruk ved støping, muring og reparasjoner. Tørrbetong til bruk ved støping og muring av naturstein.

Weber Ber en tørrmørtel til mindre støpearbeider, samt muring av naturstein.

Den skal kun blandes med vann for å få en bruksferdig mørtel. Weber tørrbetong som er godt egnet når man ønsker høyere fasthet og større støpetykkelser enn ved bruk av Weber B20. Tørrbetong av Portlandsement, kvartssand (0–mm) og tilsetningsmiddel.

Gir vann- og frostbestandig betong etter herding. Tørrmørtel som kan brukes til de fleste typer mindre støpearbeider, innvendig og utvendig. Kan også benyttes til muring av naturstein, setting av kantstein, . Les tester og omtaler før du skal kjøpe på nett.

Betong som er godt egnet når man ønsker høyere fasthet og større støpetykkelser enn ved bruk av Weber B20. ADDA Ber en støpemasse/tørrbetong med god bearbeidelighet som benyttes til mindre støpe- og murearbeider der det er behov for større styrke og smidighet . Ber en ferdigblandet tørrbetong som kun skal tilsettes vann. Produktet består av portlandsement og ovnstørket kvartssand med en kontrollert kornkurve.

Finja Tørrbetong Ber en tørrmørtel basert på sement og natursand. Brukes til de fleste mindre støpearbeider innendørs, utendørs og til muring av naturstein. Finja Tørrbetong Bbrukes til de fleste støpearbeider innendørs og utendørs.

Akrylbasert finmolekylær primer tilsatt gult fargestoff. Brukes som forbehandling på underlag av puss og betong, for sikring av feste, binding og porelukking . Finja Tørrbetong Ber en tørrmørtel basert på sement og natursan samt tilsetninger for. OBS: Forskriftene som omfattes av dette dokumentet, er et resultat av produsentens eksperimenter og erfaring, og er blitt fremsatt i god tro.