Treslag i norge

Vi regner at det finnes drøyt arter av skogtrær i Norge. Spesielt for Norge er at de fleste treslag her vokser på sin absolutte nordgrense. Ved hjelp av appen TRESLAG i Norge kan du identifisere og bli kjent med av de vanligste treslagene du treffer på i Norge.

Med denne appen vil du forhåpentligvis lett finne ut det, uansett om det er vinter, vår, sommer eller høst. Med denne appen vil du forhåpentligvis lett kunne finne ut det, uansett om det er vinter, vår, sommer eller høst. Den fins på tørre moer og rygger, særlig i de indre, nedbørfattige strøka av Sør-Norge.

Skogkurs har lansert appen Treslag i Norge.

Ved hjelp av denne appen kan du identifisere og bli kjent med av de vanligste treslagene du . Hensikten med etableringen av dette feltet er å legge tilrette for læring og gjenkjenning de vanligste treslagene vi finner i naturen i Norge. App frå Skogkurs om dei vanlegaste treslaga våre. Naturfagsenteret var ein av fleire samarbeidspartnarar. Bjørk er det treslaget det er mest av i Norge.

Vi finner bjørk over hele landet, fra kysten til skoggrensa, og nord til Finnmark. Det er landskogstakseringa ved Norsk institutt for skog og landskap som siden 19har målt og registrert skogen i Norge.

Dette gjør at hvert enkelt treslag har bruksområder der det er spesielt godt egnet. Hva er den største utfordringen for trærne når det er tørkesommer? Finn et annet treslag som det vokser mye av i Norge og. Det viktigste regjeringen nå kan gjøre er å kutte subsidiene til planting av fremmede treslag på Vestlandet og i Nord-Norge over landbruksdepartementets . Treslag i Norge : forti samti framtid.

Det er plantet over 80dekar (10fotballbaner) med fremmede treslag i Norge. Av dette er sitkagran, og lerk de mest utbredte med 60da. With this app you will easily be able to determine it. Appen Treslag i Norge hjelper elever identifisere av de vanligste treslagene i Norge. I juni 20lanserte Artsdatabanken i Norge sin Svarteliste som er en økologisk risikovurdering av fremmede arter i norsk natur.

HVILKE TRÆR KOM FØRST TIL NORGE ETTER SISTE ISTID? De første treslagene som kom inn i landet var bjørk, vier-arter og einer. Sitkagran er et av treslagene det er søkt om tillatelse til å plante. Interessekonflikter i skog Eksempel på feltarbeid: Fremmede treslag. Er omfanget av fremmede treslag i Norge så stort at vi ikke kan tillate mer?

Vi har treslag som regnes som norske, bartrær og lauvtrær. Her er en oversikt over tropiske tresorter som selges i Norge. Afrormosia: treslag fra Vest-Afrika, som bl. SAT-SKOG er et oversiktskart over skogressursene og gir informasjon om treslag, volum og alder.

Mens vi i Norge med få unntak har vært spart for slike arter, er det i USA. De viktigste motivene for å introdusere utenlandske treslag til Norge var ønsket om . Mange planter som ikke finnes naturlig i Norge har egenskaper vi ønsker oss. Det kan være at de er flotte og lettstelte hageplanter, eller trær . Det er gran, furu, einer, lerk og barlind som er de bartrærne vi har i Norge. Av løvtrær har vi: Bjørk, rogn, selje, vier, hegg pluss edelløvtrærne .