U verdi vindu tek10

Den ene er byggteknisk forskrift (TEK 10) som stiller krav til energieffektivitet og energiforsyning til byggverk. U-verdi vinduer og dører , ≤ ≤ 2. De nye energikravene i byggteknisk forskrift (TEK10) trådte i kraft 1.

U-verdier på vindu og dør skjerpes til (W/m2K), og . U-verdi gulv på grunn og mot det fri. U-verdi vindu og dør, inkludert karm/ramme. Ny teknisk forskrift med U-verdi krav på gjelder fra 1.

TEK stiller svært strenge krav til U-verdi, og begrenser bruken av glass i fasader. U-verdikravet til vinduer er i Norge, i Sverige, i Danmark, i . Anbefalte løsninger til de nye energikravene (2016) i Teknisk forskrift,. Verdier fra den forrige TEKvises i parantes. U-verdi eller varmegjennomgangskoeffisient er et mål som brukes i bygningsindustrien for å. Bygningen inndeles da i tak, gulv, yttervegger og vinduer og kravene har gjennom tidene blitt skjerpet.

Få kunnskap om byggeforskriftene i TEK når det gjelder varmeisolering, brann og lyd. Tabellen nedenfor viser ulike krav til U-verdi og isolasjonstykkelser for hytter og fritidsboliger. Alle våre vinduer og dører tilfredsstiller kravene i TEK både når det gjelder energieffektivitet og U-verdier, men også andre krav hvis du gjør de riktige . I TEK har man fjernet tallkravet til U-verdi for laftede småhus og fritidsboliger og erstattet det med et.

U-verdien er et mål på hvor god varmeisolsjonen er i en vegg eller et. Tak: 13; Gulv: 15; Yttervegger: 15; Vinduer: 8. Forvirra av veiledning til TEK10: Krav til U-verdi. Andre punkt står det at en yttervegg skal ha U. Lekkasjetall (lufttetthet ved Pa trykkforskjell) [luftvekslinger pr . U-verdien angir hvor god varmeisolasjonen i vinduet er.

Hvis du vet byggeåret for din bolig, kan du finne sannsynlig U-verdi til vinduene i tabellen under. Jo lavere U-verdi, desto bedre varmeisolering. Enkelte leverandører tilbyr vinduer med U-verdi ned mot 7. Giljes eXtra serie omfatter toppsvingvindu, fastkarm og innadslående vindu, i tillegg til balkongdør, skyvedør og ytterdør. U-verdi glass/vindu/dør inkludert karm/ramme W/m2K. Ved nybygging og ved om- og påbygging må det alltid tas hensyn til TEK Her.

U-verdi for glass/vindu/dør inkludert karm/ramme multiplisert med andel . Ifølge det nye regelverket skal vinduer ha en u-verdi på eller lavere. Ulike utregningsmetoder kan skape hodebry.