Universiell utforming

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har ansvar for å følge opp forskrift om universell utforming av IKT-løsninger, knyttet til diskriminerings- og . Universell utforming har fått nye nettsider. Logobilde Nettavisen Nytt om Universell utforming flyttet fredag .

Den grunnleggende ideen bak universell utforming er å utforme samfunnet slik at så mange som mulig kan delta aktivt uavhengig av funksjonsevne. En gylden regel innen universell utforming er at bygninger og uteområder tilrettelagt for personer med funksjonsnedsettelser, også fungerer . Byggverk for publikum og arbeidsbygning skal være universelt utformet slik det følger av bestemmelser i forskriften, med mindre byggverket eller del av . Universell utforming er en langsiktig nasjonal strategi for å bidra til å gjøre samfunnet tilgjengelig for alle og forhindre diskriminering.

Universell utforming av skolebygg – tiltak for akustikk og lysforhold som forbedrer læringsmiljøet, og kartlegging av skolebygg. Denne håndboken erstatter etter omnummereringen håndbok 27 Universell utforming av veger og gater, 2011. Krav om universell utforming av byggverk. Byggverk for publikum og arbeidsbygning skal være universelt utformet slik det følger av bestemmelser i forskriften, . Universell – jobber for samarbeid og kunnskap om læringsmiljø, universell utforming og inkluderende løsninger i høyere utdanning . Nyheter om arbeidet med universell utforming i Norge. Bråstopp for Daniel og Simen Publisert 16.

Universell utforming vil si å planlegge omgivelser, produkter, institusjoner og tjenester slik at de kan brukes av så mange mennesker som mulig . Universell utforming er en strategi for å oppnå et inkluderende samfunn, og omfatter utforming av produkter og tjenester med henblikk på å oppnå likeverdig . Med universell utforming menes at utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i informasjons- og kommunikasjonsteknologi er slik at . Det er et poeng å skille mellom universell utforming – dvs. Universell utforming skaper bedre tilgjengelighet og bidrar til at alle kan delta. Universell utforming er derfor en av Norges Handikapforbunds . Nord-Trøndelag var pilotfylke for universell utforming fra 20til 2013. Vi jobber systematisk med å implementere universell utforming i planene og virkemidlene .