Utvendig isolering av grunnmur

Minimalt fuktopptak og høy trykkfasthet er viktige egenskaper når det isoleres i bakken. Ved tilbakefylling av masser mot grunnmur, utsettes utvendig isolasjon . For drenering og utvendig isolering av kjelleryttervegger.

Jackopor i små biter for bruk til fylling rundt grunnmur. Hvorfor utvendig isolering av kjellervegg? Feil isolering av kjellerveggen kan gi dårlig inneklima, lukt. Utvendig isolering av kjellervegg med XPS: Knotteplast eller ikke ?

Skal drenere, og samtidig varmeisolere grunnmuren (betong). Sundolitt Drensplate , effektiv drenering og isolering av kjellermur. Xtra gir et tett, beskyttende sjikt på utvendig side av grunnmuren. Drenerende isolasjon gir varmeisolering, men ingen fullverdig fuktbeskyttelse.

Platene limes til grunnmuren med frostsikkert lim, eller festes med. Den utvendige isoleringen forhindrer kuldebroer og reduserer kondensfare i det innvendige . Du kan velge både utvendig og innvendig etterisolering for mur- og betongvegger. Utvending isolering av mur- og betongvegger: Fordeler . En kjeller isolert utvendig med Rockwool Drensplate og innvendig med Rockwool.

Fuktsikring av kjeller og grunnmur oppnås ved å bruke utvendig, dampåpen isolasjon med høy dreneringskapasitet og kapillærbrytende effekt. Der fasaden skal ivaretas må det derfor isoleres innvendig og med. Utvendig etterisolering av murhus har høy vanskelighetsgrad og bør kun . Er muren fuktig bør den dreneres og isoleres på utsiden. Den utvendige isoleringen forhindrer kuldebroer og reduserer kondensfare i det . Selv med ny drenering og utvendig isolering risikerer man at fundamentene står i. Utvendig isolasjon reduserer kondensfare. Isolering av grunnmur ved drenering gir høy merverdi.

Dersom det viser seg vanskelig å bruke løsningen med all isolering på utsiden, bør minimum 1/av isoleringen legges utvendig, ifølge Sintef . Det viktigste er knotteplasten for å få luftsjikt mellom ny vegg og grunnmur. Det sies at 1/av isolasjon bør være utvendig, og det finnes grunnmurplater til dette .