Utvendig isolering grunnmur

Minimalt fuktopptak og høy trykkfasthet er viktige egenskaper når det isoleres i bakken. Ved tilbakefylling av masser mot grunnmur, utsettes utvendig isolasjon . For drenering og utvendig isolering av kjelleryttervegger. Jackopor i små biter for bruk til fylling rundt grunnmur. Hvorfor utvendig isolering av kjellervegg?

Feil isolering av kjellerveggen kan gi dårlig inneklima, lukt. Utvendig isolering av kjellervegg med XPS: Knotteplast eller ikke ?

Skal drenere, og samtidig varmeisolere grunnmuren (betong). Sundolitt Drensplate , effektiv drenering og isolering av kjellermur. Xtra gir et tett, beskyttende sjikt på utvendig side av grunnmuren. Drenerende isolasjon gir varmeisolering, men ingen fullverdig fuktbeskyttelse. Du kan velge både utvendig og innvendig etterisolering for mur- og betongvegger.

Utvending isolering av mur- og betongvegger: Fordeler . Platene limes til grunnmuren med frostsikkert lim, eller festes med. Den utvendige isoleringen forhindrer kuldebroer og reduserer kondensfare i det innvendige . Fuktsikring av kjeller og grunnmur oppnås ved å bruke utvendig, dampåpen isolasjon med høy dreneringskapasitet og kapillærbrytende effekt.

En kjeller isolert utvendig med Rockwool Drensplate og innvendig med Rockwool. Der fasaden skal ivaretas må det derfor isoleres innvendig og med. Utvendig etterisolering av murhus har høy vanskelighetsgrad og bør kun . Er muren fuktig bør den dreneres og isoleres på utsiden.

Den utvendige isoleringen forhindrer kuldebroer og reduserer kondensfare i det . I tillegg ble svært mange grunnmurer isolert innvendig, uten at det er tatt tilstrekkelig. Husk at en utvendig isolering gir en jevn og god inne temperatur samt at . Utvendig isolasjon reduserer kondensfare. Isolering av grunnmur ved drenering gir høy merverdi.

Det viktigste er knotteplasten for å få luftsjikt mellom ny vegg og grunnmur. Det sies at 1/av isolasjon bør være utvendig, og det finnes grunnmurplater til dette . Men følgene av ikke å drenere rundt grunnmuren er store. Han påpeker også at sikring av grunnmur med utvendig isolasjon høster bred .