Vann i kjeller

Oversvømmelse i kjelleren innebærer mye ubehag og ekstra arbeid. KJøpte et hus i fjor som har delvis nedgravd kjeller. Gulvet i kjelleren er ca 1-4meter under bakkenivå.

Problematikken rundt vann i kjelleren dreier seg ofte om at bakken rundt bygningene ikke klarer å håndtere ekstreme mengder med . All betong, tegl og leca suger vann i kapillærene. Undertrykket i kjelleren gjør at vannet kommer opp i gulv og vegger. I november i fjor oppdaget Institutt for energiteknikk (Ife) fukt i lageret for historisk brensel på Kjeller.

Og er det for eksempel snakk om oversvømmelse i kjeller, der vann har stått godt opp på veggen over noe ti kan man være sikker på at . Nå som det er MYE snøsmelting, så har jeg fulgt med i kjeller etter. Må si at det er uvanlig mye vann, som kommer inn i kjelleren. Fukt i kjeller må bekjempes for å unngå bygg- og helseskader.

Det vanligste tiltaket mot fuktig kjeller er drenering, men det finnes også andre . Da denne kjelleren ble oversvømt for annen gang, fantes kun én løsning: drenering. Det er hardt, hardt arbeid – men det virker.

Brannvesenet rykker ut til Kong Oscars gate. Vann i kjeller kan komme av frosne rør eller akutte hendelser, som slanger og ventiler som er utslitte. Ta kontakt og vi kan ta en gjennomgang for å se etter . Vann i kjelleren kan være svært ødeleggende.

Ikke bare fuktighet fremme veksten av skadelige muggsopp som ødelegger eiendeler og forårsake . Når grunnmuren er fuktig, stiger luftfuktigheten i kjelleren. Det gir ekstra gode vekstforhold for muggsoppen. Den andre måten kjelleren kan bli fuktig på, er ved dårlig drenering som gjør at vann trenger inn gjennom grunnmur og gulv. Avløp Vann – Finn firmaer, adresser, telefonnumre. Mange som har kjeller har opplevd kjellerlukt og fuktighet.

Vi gir deg våre beste tips til hvordan man kan bli kvitt fukten. Heldigvis var det bare vaskekjelleren som ble oversvømt denne gangen, . Beboerne i sameiet fortviler etter helgens ekstremnedbør. Kommunens overvannsledning kollapset, og sameiets p-kjeller ble offer.

I september var det flom på Barkåker og kjelleren ble full av vann. VANN: Vannet står opp på veggene etter at .