Varmegjenvinning av gråvann

Varmegjenvinning av gråvann støtte fra Enova. Over gjenvinning når du dusjer med VXpipe til en pris på kr 6. Kostnaden for denne typen anlegg vil variere av hvilket system som velges.

Illustrasjon varmegjenvinning av gråvann For å få til varmegjenvinning av gråvann må huseieren etablere separat avløp for gråvann og . Norrønt Energy AS leverer varmegjenvinner til gråvann til hus og leiligheter. Nå har du rett til å få tilbake penger for varmegjenvinning av gråvann. Det går mye varmt vann ned i avløpsrøret fra dusjing, klesvask, oppvask og matlaging. Kjøpsveileder varmegjenvinning av gråvann. Hjelp til deg som vurderer varmegjenvinning av gråvann.

Varmegjenvinning av gråvann er noe man gjerne forbinder med større boligprosjekter, spesielt lavenergishusprosjekter, men muligheten er . Noen som kjenner til et system som kan gjenvinne varme fra gråvann? Jeg tenker på et system hvor varmen i vannet som kommer fra dusj, . En stor del av energien som går til oppvarming av vann forsvinner ut igjen med gråvannet. En varmegjenvinner overfører en del av denne . Støtte til omfattende oppgradering og nybygg. Ved større energioppgraderinger av en bolig . Nytt liv til gammel idè : ny løsning for varmegjenvinning fra gråvann.

Tilskudd for varmegjenvinning av gråvann. Hvorfor slippe oppvarmet vann ut i avløpet, uten å resirkulere noe av energien? Import av elektrisitet når solcelleanlegget ikke produserer tilstrekkelig energi. Varmegjenvinning fra gråvann ble vurdert, men ikke valgt pga.

Installer varmegjenvinning av gråvann (opp til 5kroner fra Enova i tilskudd). Husk at varme kan brukes om igjen, så ikke la den gå til . Varmegjenvinning av gråvann er varmt avløpsvann, som du kan benytte varmen fra ved hjelp av en varmegjenvinner. Her kan du få opp til 25kroner fra Enova i tilskudd.

Skift vinduer og dører om de er gamle og . Balansert ventilasjon med høyeffektiv varmegjenvinning, med virkningsgrad på minst.