Varmetap vindu

Varmetap gjennom vinduene er også avhengig av vindusarealet, og av god tetting og isolering ved innfesting av vinduet. Varmetapet fra eldre vinduer kan utgjøre over av boligens totale varmetap gjennom ytre flater. Moderne vinduer kan redusere varmetapet betraktelig; du vil .

Denne modellen viser varmetap gjennom vindu med forskjellig type glass. Les av tempera- turen inne i boksen på termo-. Ifølge Sivert Uvsløkk ved Sintef Byggforsk er den enkleste måten å bruke tre lag glass med lavemisjonsbelegg og gass mellom glassene.

I et hjem eller en bygning, kan varmetapet i løpet av vinteren oppstå på ulike måter som inkluderer gjennom vegger, dører, vinduer, tak og gulv.

Vinduene kan utgjøre så lite som 5– av husets totale ytterflate. Varmetapet står imidlertid ikke i forhold til det lille arealet. Kravene i byggeforskriftene spesifiserer det maksimale varmetap ulike deler av bygningen kan ha.

Bygningen inndeles da i tak, gulv, yttervegger og vinduer og . På hjemmesiden til kampanjen Enova anbefaler står det: Visste du at vinduer ofte står for over prosent av varmetapet i boligen? Du kan absolutt spare penger på å skifte ut gamle vinduer. Disse kan føre til store varmetap i boligen, sier seniorrådgiver Roar Hugnes i Enova . Nye vinduer kan redusere varmetapet fra boligen din med. Varmetapet fra eldre vinduer kan utgjøre over av boligens totale varmetap.

Ved å skifte vindu vil du spare strøm og innetemperaturen blir jevnere. U-verdi for glass/vindu/dør inkludert karm/ramme multiplisert med andel vindus- og dørareal av. Varmeisolering, frostsikring og beregning av varmetap. Vindu og dører er en av hovedkildene til byggets varmetap. Vinduene i en vanlig bolig utgjør bare 5- av boligens ytterflate.

Likevel kan varmetapet fra eldre vinduer utgjøre over av boligens totale varmetap . Varmetapet i et hus oppstår på steder hvor det er dårlig isolasjon, eller i tilfelle av luftlekkasje. I begge tilfeller vil den varme og den kalde luften overføre . Jo dårligere vinduene dine er, desto større varmetap med etterfølgende kaldras. Da hjelper det lite å øke temperaturen i rommet – det trekker likevel. Men i motsetning til hva mange tror, er det ikke nødvendigvis kun gamle vinduer, som har det største varmetapet.

Også forholdsvis nye vinduer kan ha et alt for . Fasadevinduer(cafe/bar) og glass dører inngangsparti regnes som vindu. U-verdien angir hvor godt vinduet isolerer. U-verdien er en måling av varmetap – jo høyere u-verdien er, jo mer varme slipper vinduet ut.