Vedlikehold av belegningsstein

Hvordan man kan fjerne flekker, kalkutslag, alger, mose mm. Har du fått flekker eller mose på belegningssteinen? Legg belegningsstein – slipp vedlikehold.

Områder med betongbelegningsstein er stort sett vedlikeholdsfrie. Det viktigste vedlikeholdet av selve betongbelegningen er etterfylling av . Riktig vedlikehold av belegningsstein er viktig for å bevare rett uttrykk. Belegningen er stort sett vedlikeholdsfri.

Det er viktig at fugene er riktig utført mellom steinene, . Det gjelder også heller og belegningsstein. Hvis disse brukes på dekker med fuger, som belegningsstein og heller, skal . Belegningsstein smykker oppkjørselen og gir et flott førsteinntrykk. Selv om belegningsstein har lang teknisk . I samarbeid med SealTech AS har vi utviklet en egenprodusert impregnering til belegningsstein. Laget av naturlige forekomster – Vi kan tilby en Topseal (lakk) som er vannbasert.

Vi monterer også brostein i betong for å hindre gress i fugene og for å lette vedlikeholdet.

Oppfølgingen av heftet kom i 20og tar for seg forvaltning, drift og vedlikehold av dekker av. Belegningsstein, heller, kantstein og blokker av betong. Med andre ord en fugesand som krever mindre vedlikehold. Belegngingsstein gir utearealet et flott utseende i tillegg til gode tekniske egenskaper.

Selvom belegningsstein har lang teknisk levetid vil en ubehandlet . Vi har også produkter som gir nytt liv til belegningsstein. Ivareta husets verdi gjennom vedlikehold av taksteinen, og utsett den kostbare operasjonen det er å . Og hvordan håndtere drift og vedlikehold på en god måte? Belegningsstein og heller av betong benyttes i økende grad der asfalt før rådde grunnen. I 20kom temaheftet Belegningsstein og heller av betong – en veiledning. Heftet har hovedvekt på prosjektering og utførelse.

Belegningsstein, heller og kantstein av betong i ulike størrelser til offentlig og/eller privat bruk. MULIGHETER: Med belegningsstein har du mange muligheter til å. Bortsett fra dette krever ikke belegningsstein særlig mye vedlikehold.