Vedlikehold torvtak

Det er med torvtak som med en plan, det kreves riktig stell for et godt og varig resultat. Men det fine og velpleide torvtaket er som regel et resultat av jevnlig vedlikehold og ettersyn. Torvtaket er en lite krevende bygningsdel. Setter du av noen timer til vedlikehol belønner det deg med lang og tro tjeneste.

Du trodde kanskje at torvtaket ikke krevde særlig stell, men noe vedlikeholdsarbeid slipper du dessverre ikke unna. Det er med torvtak som med plen, stell og vedlikehold de 2-første årene er avgjørende for å få et pent resultat. Et nylagt torvtak trenger vann, gjødsel, stell og vedlikehold for å holde seg godt.

På denne siden kan du lese mer om våre anbefalte vedlikeholdstips for torvtak. Det er med torvtak som med en plen, det kreves riktig stell for et godt og varig resultat. HallingTorv har gjennom de siste årene blitt levert til hundrevis av hus- og hytter. Vi har svært mange fornøyde kunder, noe som er det . Om du ønsker det kan du tegne en vedlikeholdsavtale av torvtaket på din hytte. Ved tegning av vedlikeholdsavtale utfører vi følgende arbeid.

Torv på never har ved siden av spontak trolig vært det vanligste tekkematerialet i gammel tid. Torvtaket på hytta er egentlig ganske fint etter to-tre år med stell og omtanke. Alle torvtak trenger årlig pleie for å holde seg friske og unngå skade.

Hvis man lar torva stå uten noe form for vedlikehol vil gressveksten gradvis reduseres og . Her finner du tips og råd om legging og vedlikehold. Vi er medlem av NFGT (Norsk Forening for Grønne Tak). Etterspørselen etter rehabilitering og reparasjon av torvtak blir større og.

Det viktigste, og ofte det enkleste vedlikeholdet et torvtak krever, . Vedlikehold: For å få et vakkert torvtak som holder seg år etter år, er det viktig med årlig vedlikehold. I løpet av det første vekståret vil taket etablere seg og du vil . Torvtak er avhengig av årlig vedlikehold for å holde seg friskt og fint. Vedlikeholdet omfatter blandt anna på våren å . For at torvtak skal se pent ut er det avhengig av stell og vedlikehold.

Vi kontrollerer taket ditt og utfører det nødvendige vedlikehold. Det er ikke bare gamle torvtak som trenger vedlikehol også nye torvtak trenger årlig kalking, . Leverer selv Nittedal fra storsekk til kr 20- pr mferdig lagt. Det viktigste med et torvtak er oppfølging. Torvtak har vært brukt på hytter og hus i Norge i mange hundre år og er ikke.

Et vakkert torvtak krever litt vedlikehol akkurat som plenen din, men trenger ikke . Vår patenterte løsning sørger for at torvtaket ligger stabilt. Torvtak er et levende materiale – som krever stell og vedlikehold! I tørre, varme perioder må taket vannes hvis det skal. Torvtak lagt med våre jordblandinger blir svært gode og vil holde seg sterke og sunne i mange tiår, så sant man ofrer litt tid på omsorg og . Det dreier seg o tre torvtak som trenger vedlikehold. På eiendommen er det en naturdam som trenger opprenskning og vedlikehold da den . Ranking, kalking og gjødsling må til nå på våren, for at taket skal holde seg optimalt.

Takstein krever jevnlig rengjøring og vedlikehold På samme måte som hjemmets. Som de fleste med torvtak vet, er det litt arbeid med dette. Hei, vi kjøpte hus med torvtak som ser verre ut enn stod i taksten.

Kan dere komme å se på taket å si hvor mye skal det koste for vedlikehold . Torvtak er et naturprodukt som har en svært lang holdbarhet og krever lite vedlikehold. Taket varer som regel like lenge som bygningen.