Veranda balkong

Det gjeld òg dei fire orda altan, balkong, terrasse og veranda, som vi brukar mykje om kvarandre. For dei fleste er det neppe noko klårt skilje . Vi bruker begrepene altan, balkong, terrasse og veranda om hverandre, og de fleste av oss har ikke peiling på hverken forskjeller eller likheter.

Når det er tid for å være mer utendørs, -hva med de som ikke har hage, kan de hygge seg på eller i verandaen. En balkong bør ikke forveksles med en veranda eller en altan. En spesiell type balkong er en såkalt fransk balkong som . Balkongen bæres av horisontale bjelker fra gulvet innenfor eller støttes.

Altan er et tulleord satt på en veranda, balkong eller terrasse for at det . Norsk Kommunalteknisk Forening, NKF byggesak, Postboks 19Vika, 01Oslo.

Terrasse, veranda, balkong og altan er som kjent utendørs konstruksjoner der vi gjerne oppholder oss mest om sommmeren, og helst når sola skinner. Terrasse , platting, veranda eller balkong. Terrasse/platting er en konstruksjon for uteareal over bakkenivå, ofte med trapp til terrenget. Skal du bygge, rive eller endre på terrasse, platting, veranda eller balkong? Balkong, bygningselement som springer fritt frem fra veggflaten og danner.

Så jeg er enig med cozmo i at dette er en veranda. Balkong, veranda og lignende, eller åpent overbygget inngangsparti inntil m2. Kan ikke inneholde rom for varig opphold og må ha avstand fra nabogrensen . Terrasse, veranda, balkong og altan er som kjent utendørs konstruksjoner der vi gjerne oppholder oss mest om sommmeren, og helst når sola . Ved høydeforskjell større eller lik m skal det sikres . Jeg tror det er slik at veranda har forankring i jorda.

Dvs at de som henger fritt på huset, uten feste i jorda er altan eller balkong. Her finner du informasjon om terrasse og balkong. Dette er stedet for å finne inspirasjon til jobben. Oppføring av større terrasser, veranda og balkonger over mer søknadspliktig etter plan- og bygningsloven . Terrasse, veranda, balkong og altan er konstruksjoner for uteopphold.

Veranda: Åpen eller overbygd oppholdplass som tilbygg til bolig. Utegulv, terrasse, veranda, balkong og altan er konstruksjoner for uteopphold. Søknad vert sendt til: Definisjonar som . Terrasse, platting, veranda eller balkong. Terrasser, verandaer og balkonger er påbygg eller tilbygg, avhengig av størrelse og hvordan den er knyttet til bygningen.

Skal du bygge veranda, en balkong eller en terrasse på eiendommen din? Det kan være søknadspliktig etter Plan- og bygningsloven. Veranda: Åpen eller overbygd oppholdsplass som tilbygg til bolig.

Balkong: Åpen bygningsdel plassert foran dør, . Kva du kan gjere sjølv kjem an på kva som gjelder for din eigedom.